VRT NWS lanceert EDUbox over pandemieën voor jongeren

Het coronavirus heeft onze levens op zijn kop gezet, ook die van jongeren. Toch is het lang niet de eerste pandemie die de wereld in zijn greep heeft en wellicht zal het ook niet de laatste zijn. Maar waarom kan de ene ziekte uitgroeien tot een pandemie en de andere helemaal niet? En hoe kunnen we ons daar in de toekomst beter op voorbereiden? Met de EDUbox Pandemie wil VRT NWS jongeren op een toegankelijke en interactieve manier informeren over de wetenschap achter een pandemie.

Als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat een pandemie een complex probleem is. De oplossing ervan bevindt zich op het snijvlak van onder meer wetenschap, technologie, menselijk gedrag en goede communicatie. Een multidisciplinaire aanpak dus, die zo allesomvattend is dat het voor niemand eenvoudig is om het hele plaatje te blijven overzien. Voor leerkrachten is het bijgevolg allerminst vanzelfsprekend om met de coronapandemie aan de slag te gaan in de klas. 

Om leerlingen uit het middelbaar onderwijs onder te dompelen in het wetenschappelijke aspect van een pandemie, ontwikkelde VRT NWS daarom een EDUbox over het thema. Dit kant-en-klaar lespakket laat leerlingen in eerste instantie begrijpen welke factoren bijdragen aan de kans dat enkele lokale besmettingen van een nieuwe ziekte kunnen uitgroeien tot een wereldwijde pandemie. En in de grote uitdaging die een pandemie met zich meebrengt, schuilt net het belang van wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

De leerlingen krijgen vervolgens een helder en op maat gemaakt antwoord op vragen als: hoe word je dan precies ziek? Welke wiskunde schuilt er achter een pandemie? En hoe pak je een uitbraak van een ziekte dan best aan? Nadien gaan ze zelf aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Ze mogen de aangeleerde kennis en concepten onmiddellijk in de praktijk omzetten, want hun taak in de digitale tool is om elke ziekte-uitbraak klein te krijgen door de juiste maatregelen te nemen.

Bekijk hier de trailer van de EDUbox en lees nadien verder onder de video:

In de klas of online

Dit educatief pakket is specifiek gemaakt op maat van jongeren. Het kan op twee manieren gebruikt worden. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van een fysieke doos met fiches of een digitale variant op een interactieve website. Deze zijn gekoppeld aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal.

Of ze kunnen de EDUbox individueel doorlopen dankzij de interactieve videoles, wat in tijden van afstandsonderwijs handig kan zijn voor leerkrachten.

Beide lesvormen zijn op identieke wijze opgebouwd. Ze starten met een introductie, gevolgd door een stukje theorie en verschillende opdrachten. Aan het einde gaan de leerlingen aan de slag met de simulator. Stap voor stap krijgen ze zo meer grip op de wetenschap achter een pandemie en komen ze te weten welke uitdaging dit stelt voor de mens en de wetenschap.

VRT NWS maakte voor deze EDUbox educatieve video’s met verschillende experten. Op maat van de leerlingen gaat Koen Wauters (VRT NWS) in op het wetenschappelijke denken en het verloop van een wetenschappelijk proces. In een tweede video leggen Dominique Tersago (ExeVir Bio), Esther Van Kleef (Instituut Tropische Geneeskunde) en Peter Peumans (imec) uit dat er een multidisciplinaire aanpak nodig is om een pandemie te bestrijden. De jongeren leren ook van journalist Koen Wauters hoe je ziek wordt. Om dit ingewikkelde proces helder voor te stellen, tekent illustrator Iris Maertens de pathogenen, cellen en het immuunsysteem.

Meer weten? Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van de EDUbox en hoe je hem kan gebruiken.

EDUbox

EDUbox is een educatief en interactief concept om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als democratie, sociale media en wij-zij-denken aan bod. De EDUbox Pandemie is al het elfde lespakket in de reeks

Ben je leerkracht? Dan werk je met dit gratis leermiddel aan specifieke eindtermen en verschillende sleutelcompetenties (zoals lichamelijke en emotionele gezondheid, digitale competenties, .

Dit lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Ook het expertisecentrum rond gezondheidszorg Health House werkte mee aan deze EDUbox. Net zoals Brightlab, het STEM-onderwijslabo dat jongeren klaarstoomt voor de 21ste eeuw, en het onderzoekscentrum imec.

De simulator werd ontwikkeld door Tree company, een innovatiebureau dat via online tools mensen wil informeren over en betrekken bij maatschappelijke thema's.

Meest gelezen