ROBIN UTRECHT

Hoge Gezondheidsraad geeft positief advies voor vaccinatie 16- en 17-jarigen: dit staat erin

De Hoge Gezondheidsraad heeft zonet positief advies gegeven voor de vaccinatie van 16- en 17-jarigen. Afgelopen weekend gaf Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) al aan dat hij die doelgroep tegen 11 juli wil vaccineren. Maar ook hij wachtte nog het advies van de Hoge Gezondheidsraad af. Dat advies is er nu, we overlopen even wat er in dat advies staat.

Wat is het advies van de Hoge Gezondheidsraad?

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan dat alle Belgische jongeren van 16 tot en met 17 jaar gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Risicopatiënten in die doelgroep kunnen snel gevaccineerd worden, net zoals meerderjarige risicopatiënten. De andere 16- en 17-jarigen kunnen gevaccineerd worden in de volgorde van de vaccinatiestrategie, al benadrukt de Hoge Gezondheidsraad dat ouderen voorrang moeten krijgen op de jongeren, net omdat ouderen kwetsbaarder zijn en veel meer risico lopen op een ziekenhuisopname.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is gebaseerd op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, verschenen in wetenschappelijke tijdschriften en verslagen van (inter)nationale organisaties, alsook op het oordeel van experten.

Welk vaccin?

De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad kunnen meteen uitgevoerd worden met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft het gebruik van het Pfizer-vaccin vanaf 16 jaar goedgekeurd op basis van klinisch onderzoek.

In de toekomst kan het Europees Geneesmiddelenagentschap ook nog andere vaccins goedkeuren voor het gebruik bij 16- en 17-jarigen.

Over hoeveel jongeren gaat het?

De groep van 16- tot en met 17-jarigen vertegenwoordigt 2,16 procent van de Belgische bevolking. Het vaccineren van deze doelgroep kan dus bijdragen tot een verhoging van het totale percentage van de Belgische bevolking dat gevaccineerd is en kan zo ook een effect hebben op het behalen van de groepsimmuniteit, waarbij de autoriteiten de doelstelling hadden om 70 procent van de Belgische bevolking te vaccineren.

Bekijk de uitlegvideo over wat groepsimmuniteit betekent en lees verder:

Videospeler inladen...

De Hoge Gezondheidsraad geeft ook wel mee dat landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Israël er ook in geslaagd zijn om de verspreiding van de huidige coronavirusvarianten te beperken zonder de 16- en 17-jarigen te vaccineren. Maar, zo benadrukt de Gezondheidsraad eveneens, dat betekent niet dat dit bij een verspreiding van nieuwe varianten in de toekomst altijd het geval zal zijn.

Wat is het nut van vaccinatie van 16- en 17-jarigen?

De Hoge Gezondheidsraad benadrukt wel dat 16- en 17-jarigen zelf weinig tot geen individueel voordeel hebben bij vaccinatie. Zo worden ze maar heel zelden zwaar ziek na een coronabesmetting. Eens de meerderheid van de 18-plussers gevaccineerd is, zal de vaccinatie van de 16- en 17-jarigen dan ook weinig uitmaken voor de druk op de ziekenhuizen, de intensieve zorg en de sterfgevallen.

Enkele cijfers uit de ziekenhuizen:

  • Sinds het begin van de coronacrisis tot 7 mei zijn er in totaal 71.199 ziekenhuisopnames in België geteld, maar slechts 91 ziekenhuisopnames waren voor 16- en 17-jarigen. Slechts 24 van die 91 patiënten hadden ook effectief covidsymptomen, de rest testte enkel positief bij screening.
  • Wat opnames op intensieve zorg betreft werden er tussen maart 2020 tot en met februari 2021 9 jongeren uit die leeftijdsgroep opgenomen, onder wie 6 ook echt covidsymptomen hadden.
  • Wat sterftegevallen betreft, zijn er in de leeftijdsgroep van 16 tot 17 jaar geen gevallen opgenomen in de ziekenhuisdatabank.

Maar de 16- en 17-jarigen dragen, onder meer doordat ze heel veel contacten hebben, wél bij tot de circulatie van het virus. Vaccinatie van die leeftijdsgroep zou de stress in verband met de circulatie van het virus in scholen kunnen verminderen en een terugkeer naar een normale situatie voor het onderwijs kunnen vergemakkelijken. Zo kan men, indien in die leeftijdsgroep voldoende jongeren gevaccineerd zijn, de coronamaatregelen in de klas (mondmaskers, coronatesten, fysieke afstand, quarantaine...) geleidelijk kunnen opheffen. Ook zouden er sneller sociale contacten in grotere groepen mogelijk zijn.

De vaccinatie van 16- en 17-jarigen kan verder ook in beperkte mate bijdragen tot de bescherming van ouderen of meer kwetsbare personen, voor wie vaccinatie niet zo doeltreffend zou zijn. Zo zouden na een voldoende vaccinatiegraad bij 16- en 17-jarigen ook uitgebreidere contacten binnen de familie en tussen de generaties mogelijk kunnen zijn.

Tegelijk vraagt de Hoge Gezondheidsraad zich wel af of het in afwachting van een grotere beschikbaarheid van vaccins in de hele wereld, ethisch en medisch aanvaardbaar is om nu massaal jongeren te vaccineren, terwijl ouderen en zwakke patiënten in de rest van de wereld nog niet allemaal gevaccineerd zijn. 

Wat met jongeren en kinderen onder 16 jaar?

Op dit moment heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap alleen voor jongeren van 16 tot en met 17 het gebruik van het Pfizer-vaccin goedgekeurd. Dat advies zal later nog worden aangevuld indien nodig, met jongere leeftijdsgroepen of met andere vaccins. 

Ook de Hoge Gezondheidsraad zal zijn aanbevelingen in de toekomst aanvullen voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Maar met de huidige kennis zijn er volgens de Gezondheidsraad nog te weinig gegevens, te veel onzekerheden en veel belangrijke ethische en wetenschappelijke vragen over de vaccinatie van die leeftijdsgroep. In dit stadium kan de Hoge Gezondheidsraad dan ook geen op wetenschappelijk bewijs gebaseerd besluit nemen over massavaccinatie van kinderen onder de 16 jaar. 

Het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad kan u hier raadplegen.

Wanneer worden 16- en 17-jarigen ingepland?

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gaf dit weekend al aan dat hij de 16- en 17-jarigen wilde vaccineren tegen 11 juli. Hij wachtte toen wel nog op het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Nu dat er is, zullen de verschillende ministers van Volksgezondheid zich volgende week op het Interministerieel Comité buigen over de planning.

Meest gelezen