ImageGlobe

Laatste dag voor je belastingaangifte: de antwoorden op de 8 meest gestelde vragen

Ten laatste vandaag moet je je personenbelasting aangeven (als je zonder boekhouder werkt). De deadline werd verschoven na de dodelijke overstromingen in ons land. Een belastingaangifte is voor veel mensen geen pretje, maar dit jaar roept het document nog meer vragen op dan anders. "De inspecteur" van Radio 2 wil duidelijkheid scheppen, met een antwoord op de 8 meest gestelde vragen over de aangifte. 

1. Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen: wat moet ik doen?

Controleer nauwkeurig of je gegevens juist en volledig zijn. Is dat het geval? Dan hoef je niets te doen of terug te sturen. Er is geen enkele bevestiging nodig. Je zult je aanslagbiljet ontvangen met je belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig, verbeter dan het voorstel:

 • Ofwel online, via MyMinfin (Tax-on-web). Je hebt daarvoor de tijd tot 20 juli 2021. 
 • Ofwel via het papieren antwoordformulier (als je je voorstel per post ontvangen hebt). Het formulier moest in dat geval ten laatste op 30 juni 2021 bij FOD Financiën toekomen. 
 • Als je een beroep doet op een accountant heeft hij tot 20 juli 2021 de tijd om uw voorstel via Tax-on-web te wijzigen.

2. Hoe controleer ik of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte klopt?

Je kunt je voorstel controleren met behulp van de lijst van de meest voorkomende aandachtspunten.

De toelichting bij de aangifte kan nuttig zijn voor meer gedetailleerde informatie over de gegevens die opgenomen zijn in het voorstel.

Als je hulp nodig hebt, kunnen de medewerkers van de FOD Financiën je telefonisch helpen bij het controleren (en zo nodig verbeteren) van je voorstel. Bel daarvoor naar je belastingkantoor (‘centrum Particulieren’). Werk je nog op papier? Het telefoonnummer staat vermeld op het voorstel dat je met de post ontvangen hebt.

3. Hoe krijg ik toegang tot mijn aangifte of mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte in MyMinfin?

Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:

Klik op ‘Mijn aangifte / Mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte’ en ga naar Tax-on-web.

Bekijk hieronder de volledige belastingspecial van "De inspecteur" op Radio 2, de tekst gaat voort onder de video: 

Videospeler inladen...

4. Hoe weet ik wat het wordt: opleggen of terugkrijgen?

Als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, staat het bedrag van je belasting in het voorstel.

Dien je je aangifte in via MyMinfin (Tax-on-web)?

 • Voor je je aangifte verzendt: klik op ‘Berekenen van de belastingen’ in het menu bovenaan het scherm.
 • Als je je aangifte al verzonden hebt: in Tax-on-web klik je onder ‘Mijn documenten’ op de knop ‘Berekenen’ naast je aangifte.

Je kunt je belastingen ook anoniem berekenen met de tool ‘Tax-Calc’ van de FOD Financiën.

Pas op: in alle gevallen gaat het om een raming van je belasting. Het (definitieve) bedrag in je aanslagbiljet (belastingberekening) kan soms verschillend zijn.

5. Ik heb mijn pensioenfiche nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

De Federale Pensioendienst verzendt geen papieren pensioenfiches meer (op enkele uitzonderingen na), maar dat heeft geen gevolgen voor jou.

 • Je ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte? Je pensioengegevens zijn wel degelijk in je voorstel opgenomen.
 • Je dient je aangifte in via MyMinfin (Tax-on-web)? Je pensioengegevens zijn al vooraf ingevuld.
 • Je laat je aangifte telefonisch invullen door een medewerker van de belastingdienst? Zij hebben de nodige informatie om je te helpen. Je kunt dus bellen zodra je je aangifte ontvangt.
 • Je dient een papieren aangifte in? De Federale Pensioendienst zal in de loop van de maand mei je pensioenfiche toch naar jou opsturen.

Als je je pensioenfiche wilt raadplegen, kun je:

 Het heeft dus geen zin om de FOD Financiën te bellen om je pensioenfiche te krijgen. Lees er hier meer over.

6. Hoe geef ik de inhouding van de roerende voorheffing op mijn vrijgestelde dividenden aan?

Je kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op je vrijgestelde dividenden laten verrekenen met je personenbelasting. Vul daarvoor de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in in de codes 1437/2437.

Je kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kun je dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %). Je kiest dus best voor de vrijstelling van de dividenden waarop het hoogste tarief van de roerende voorheffing toegepast is.

Hier krijg je informatie over de vrijstelling voor dividenden

7. Ik heb inkomsten en/of een rekening in het buitenland. Hoe moet ik die aangeven?

Als je een buitenlandse rekening hebt, moet je:

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en heb je een buitenlandse rekening? In dat geval is je voorstel niet meer geldig en moet je een aangifte indienen. Klik hier voor meer informatie over het aangeven van buitenlandse rekeningen

Heb je inkomsten in het buitenland? Dan moet je die aangeven.

8. Kan ik uitstel krijgen om mijn aangifte in te dienen?

Vrees je dat je je aangifte niet tijdig kan indienen? In uitzonderlijke gevallen kun je een bijkomende indieningstermijn krijgen:

 • Je aanvraag moet door 'overmacht' of 'geldige redenen' worden gerechtvaardigd. Het moet gaan om een gebeurtenis die je niet kon voorzien of vermijden en die is ontstaan buiten je wil om (een ernstige ziekte, de documenten zijn verdwenen door diefstal of brand, het kadastrale inkomen van je woning werd nog niet bepaald ...)
 • Je aanvraag moet de belastingdienst bereiken voor het verstrijken van de normale indieningstermijn: 30 juni 2021 als je je aangifte op papier wil indienen of 20 juli 2021 als je je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) wil indienen.

Problemen met identiteitskaart of pincode

Heb je een probleem met je identiteitskaart of pincode en krijg je daardoor geen toegang tot MyMinfin (Tax-on-web)? Dan kun je geen verlenging van de indieningstermijn krijgen. Probeer itsme® te gebruiken.

Een aanvraag indienen

Om een bijkomende indieningstermijn aan te vragen bel je naar je belastingkantoor (‘centrum Particulieren’). Je zult het volgende moeten vermelden:

 • je familienaam, voornaam en nationaal nummer
 • de manier waarop je aangifte wordt ingediend: via het papieren formulier of via Tax-on-web
 • de redenen die je aanvraag rechtvaardigen
 • de datum van de gevraagde bijkomende indieningstermijn

Je kantoor zal je aanvraag onderzoeken en je op de hoogte brengen van een akkoord of weigering.

Als je geen bijkomende indieningstermijn krijgt (en je aangifte dus niet op tijd wordt ingediend), dien dan je aangifte toch zo snel mogelijk in.

Meest gelezen