EnergyVille krijgt 3 miljoen per jaar van Vlaanderen en kan 20 onderzoekers extra aantrekken

Het Vlaams toponderzoekscentrum EnergyVille op het Thorpark in Genk krijgt voortaan een eigen dotatie van 3 miljoen euro per jaar. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist. Met het geld kan het 20 tot 25 wetenschappers extra aanwerven die onderzoek doen naar energie, batterijopslag en elektrische netten.

EnergyVille - ondergebracht op het vroegere mijnterrein van Waterschei - is een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Het kan nu al een beroep doen op een 400-tal onderzoekers. 

Europese top

“Als toponderzoekscentrum in Europa heeft EnergyVille de voorbije 10 jaar heel wat expertise opgebouwd op het vlak van zonne-energie, batterijopslag, elektrische netten, thermische systemen en energie voor gebouwen en districten. We willen met deze extra middelen niet alleen die Europese toppositie versterken, EnergyVille moet nog meer kunnen sensibiliseren naar de overheid, bedrijven en de consument. En ook scholing en herscholing van medewerkers uit de industrie is een opdracht. We willen immers komen tot een energie-efficiënte, CO2-neutrale en duurzame samenleving", aldus Vlaams minister van economie en innovatie Hilde Crevits.

EnergyVille heeft ambitieuze doelstellingen om zich nog sterker te positioneren als onderzoekscentrum voor de energietransitie in Europa. Door zijn samenwerking met onderzoekspartners, bedrijven en overheden kan het ook Europees geld naar Vlaanderen halen, zoals uit het Europese Horizon onderzoeksprogramma. En het wordt ook een aantrekkingspool voor Vlaamse en internationale toponderzoekers. 

Digitale technologieën

"De energie in de toekomst zal meer en meer steunen op energiebronnen zoals zonne- en windenergie en zal ook steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Om de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen, zijn digitale technologieën nodig. Daarom zal EnergyVille ook investeren in de uitbreiding van een digitaal platform waar bedrijven gebruik van kunnen maken", besluit minister Crevits toe.

Meest gelezen