David rozing

Nog altijd discriminatie rond leeftijd en afkomst op arbeidsmarkt in Antwerpen, blijkt uit praktijktesten

In Antwerpen bestaat in sommige sectoren op de arbeidsmarkt nog altijd discriminatie op basis van afkomst en leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Gent in opdracht van de stad Antwerpen. Zo blijkt dat er vooral problemen zijn met discriminatie op basis van origine en leeftijd in administratieve beroepen en veel minder in de bouw en de industrie.

In het onderzoek van de UGent onder leiding van professor Stijn Baert dat praktijktesten uitvoerde op de Antwerpse arbeidsmarkt, worden fictieve sollicitaties verzonden naar echte vacatures en aan de reacties kunnen onderzoekers zien hoe bedrijven omgaan met sollicitanten die een vreemde naam hebben, ouder zijn of een andere geaardheid hebben. 

De resultaten brachten ook goed nieuws. Er werd geen discriminatie vastgesteld op basis van seksuele geaardheid of gender. Minder goed nieuws is dat er structurele discriminatie werd vastgesteld op basis van etnische afkomst en leeftijd. 

Personen met een Marokkaanse of Slowaakse achtergrond hebben 25 procent minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie

Schepen voor Gelijke kansen, Karim Bachar (Vooruit)

Op de arbeidsmarkt gaat het volgens de onderzoekers om 17 procent minder positieve reacties op sollicitaties voor kandidaten met een niet-Vlaams klinkende naam ten opzichte van kandidaten met een Vlaams klinkende naam. Dat geldt vooral voor personen van Marokkaanse en Slowaakse origine, zegt schepen voor gelijke kansen Karim Bachar (Vooruit) aan Radio 2 Antwerpen. "Zij hebben 25% minder kans om uitgenodigd te worden."

Oudere kandidaten kregen 11 procent minder positieve antwoorden dan kandidaten die 6 tot 12 jaar jonger zijn.

Verschil in sectoren

In Antwerpen is voor het eerst ook een vergelijking gemaakt tussen verschillende sectoren. Daaruit blijkt dat er vooral problemen zijn met discriminatie op basis van origine en leeftijd in administratieve beroepen en veel minder in de bouw en de industrie.

In vergelijking met soortgelijke praktijktesten in Gent van vijf jaar geleden is de situatie toch verbeterd, zegt arbeidseconoom Stijn Baert. "Als we de resultaten voor etniciteit en leeftijd naast die die eerder in Gent zijn gevonden leggen, dan zien we een positieve evolutie, dat is een aantal jaren geleden. We dachten dit zal nog wel erger geworden zijn door corona, omdat er dan minder vacatures zijn, maar dat zien we niet."

Meest gelezen