Facebook PZ KLM

Politie kan voortaan strenger optreden na sluitingsuur van terrassen in Londerzeel

Er is in Londerzeel te veel overlast na het verplichte sluitingsuur van de terrassen. Mensen lopen dronken over straat en overtreden de regels van het samenscholingsverbod. Een nieuw besluit van de burgemeester geeft de lokale politie nu meer middelen om de overlast te bestrijden. 

"De horeca-uitbaters hebben mooie inspanningen gedaan om hun terrassen aangenaam te maken. Ze kijken er ook goed op toe dat de coronamaatregelen nauwgezet gevolgd worden. Dikke duim voor hen en hun klanten", stelt burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel.  "Ze sluiten ook plichtsbewust af om 22u, maar daarna zien we het al meerdere avonden serieus fout lopen."

Nachtlawaai

Sommige mensen blijven na het sluitingsuur rondhangen in het centrum. Ze zijn dronken en overtreden de regels van het samenscholingsverbod. Ze verstoren de openbare orde, maken nachtlawaai, laten afval achter en plegen vandalisme. "Noch ikzelf, noch onze politiediensten zullen tolereren dat een kleine minderheid het verbrodt voor de horeca-uitbaters, hun klanten en de omliggende bewoners", stelt de burgemeester vastberaden. 

Identiteitscontroles

In een straal van 500 meter rond alle terrassen en in bepaalde straten en domeinen rond het centrum is het verboden om zich te verplaatsen met glazen en – veelal zelf meegebrachte - glazen flessen. Nuttigen van dranken mag enkel op de terrassen. De politie krijgt ook de uitzonderlijke en tijdelijke toelating om over te gaan tot identiteitscontroles en fouilleren bij verstoring van de openbare orde. 

Meest gelezen