Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Filosoof Devisch: "Mensen die Jürgen Conings steunen, reduceren tot "dom", daar zet je geen stap mee vooruit" 

Volgens filosoof Ignaas Devisch is het niet genoeg om de steunmars voor de gezochte militair Jürgen Conings te veroordelen. "We moeten veel meer doen dan dat", zegt Devisch in "De afspraak". "We moeten  proberen te begrijpen waarom zo'n grote groep zich zo verongelijkt voelt, en de onderliggende reden aanpakken."

De klopjacht op de voortvluchtige militair Jürgen Conings, beroert de gemoederen. Enerzijds zijn er de mensen die zijn acties sterk veroordelen, anderzijds is er een groeiende groep die zijn steun betuigt aan Conings. 

Volgens filosoof Ignaas Devisch is het belangrijk om te proberen te begrijpen hoe die groep denkt en handelt. "We kunnen de mensen die Conings steunen, reduceren tot marginaal of dom, maar daarmee zet je geen stap vooruit", zegt Devisch in "De afspraak" na zijn column in De Standaard. "Je moet de onderliggende reden aanpakken."

Bekijk hieronder het gesprek met filosoof Ignaas Devisch in "De afspraak" (en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

"Ik sta natuurlijk perplex van zowel de acties van de militair als de reacties erop", zegt Devisch. "Er is een soort protest aan de gang van een opgefokte mensenmassa die al lang niet meer draait om dezelfde feiten als die van anderen, maar het irrationele verdwijnt niet door de veroordeling ervan."

"Hoe kunnen we die irrationele, emotionele laag doorbreken? De grote moeilijkheid is dus dat je dit niet kunt bestrijden met feiten. Deze reacties draaien rond een bepaalde ervaring en belevingswereld die bijna los komt te staan van de feiten zoals ze zijn. Dat betekent niet dat we die mensen moeten pamperen, maar we moeten wel begrijpen waarom zo'n grote groep zich zo verongelijkt voelt."

Dit hoort niet thuis in een democratie

"Veroordelen is dus niet genoeg", zegt Devisch, al benadrukt hij dat hij de situatie wel degelijk stellig veroordeelt. "En gewoon begrijpen op zich ook niet. Als we deze acties nu toelaten of veroordelen, maar daarna doen alsof er niks is gebeurd, is het gewoon wachten tot de volgende keer dat zoiets gebeurt."

"De urgentie is groot. Je ziet de laatste jaren dat dit steeds vaker gebeurt, en dat dat steeds verder lijkt te gaan. Dit hoort niet thuis in een democratie."

Meest gelezen