Kortrijkse rechters maken heel wat coronaboetes ongedaan in beroep: "Er is geen wettelijke basis"

De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft de laatste tijd al minstens 6 coronaboetes ongedaan gemaakt. Volgens de rechters is er geen wettelijke basis voor de coronamaatregelen. Die worden nu opgelegd op basis van de wet civiele veiligheid. Maar daar kan minstens over gediscussieerd worden.

De wet civiele veiligheid is een wet uit 2007 en laat een reeks maatregelen toe bij noodsituaties. Toen de coronacrisis uitbrak, maakte de overheid van de wet gebruik om een aantal beperkingen op te leggen, zoals de avondklok of het samenscholingsverbod. Maar er is al langer discussie of die wet daar wel voor bedoeld is. De belangrijkste commentaar is dat die enkel dient voor dringende en zeer tijdelijke noodsituaties, zoals een ontploffing of een ramp waarbij radioactieve stoffen zouden vrijkomen. Maar er is zelfs discussie over de wet op zich, want sommigen vinden dat ze de minister te veel macht geeft om de vrijheid van mensen in te perken bij een ramp. 

Ook de rechters voor de correctionele rechtbank in Kortrijk hebben duidelijk vragen bij de aanpak, want ze spraken recent al minstens 6 mensen vrij die hun coronaboete in beroep kwamen aanvechten. Volgens hen is er geen wettelijke basis om de coronamaatregelen op te leggen. Bovendien vinden ze dat mogelijke overtredingen, zoals samenscholingen, niet duidelijk genoeg omschreven zijn. De Kortrijkse rechters zijn, voor zover geweten, de eerste om in beroep coronaboetes kwijt te schelden omdat ze vinden dat er wettelijk iets schort. 

Waarom nieuwe wet als de oude voldoet?

De beslissingen van de correctionele rechtbank in Kortrijk betekenen nog niet dat de mensen die er terecht stonden en vrijgesproken werden, geen boete zullen moeten betalen. Want het parket heeft al laten weten nog eens beroep te zullen aantekenen, maar dan bij het Hof van Cassatie. 

Ondertussen maakt de overheid werk van een zogenaamde pandemiewet, die wel een waterdichte oplossing moet bieden voor situaties zoals de coronacrisis. Maar het kan nog een tijd duren voor die wet er is. Het feit dat de overheid aan een pandemiewet werkt, is overigens een extra argument voor de mensen die kritiek hebben op de wet civiele veiligheid, want waarom een nieuwe wet maken als die van 2007 voldoet?

Meest gelezen