Scholen mogen hun leerlingen laten afzwaaien met proclamaties, precieze voorwaarden worden volgende week afgeklopt

Scholen kunnen op het einde van het schooljaar proclamaties organiseren. Dat was vorig jaar niet altijd mogelijk door corona. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) heeft samen met virologen de regels uitgewerkt. Maar op het onderwijsoverleg van woensdagavond tussen minister Weyts en alle spelers uit de onderwijswereld is afgesproken dat de manier waarop dat zal kunnen - de zogenoemde "modaliteiten" - pas op het volgende onderwijsoverleg van volgende week afgesproken worden.

Proclamaties (of afstudeermomenten) aan het einde van het schooljaar kunnen doorgaan volgens de maatregelen voor feesten en recepties die gelden vanaf 9 juni. Wat wil dit concreet zeggen?

Binnen is het aantal aanwezigen beperkt tot 50 personen. Voor proclamaties in de buitenlucht is er geen bovengrens op het aantal aanwezigen zolang er tussen alle aanwezige bubbels een veilige afstand van 1,5 meter bewaard kan worden. Scholen kunnen ervoor kiezen om te werken met ofwel klasbubbels ofwel gezinsbubbels.

Ook de andere voorzorgsmaatregelen moeten worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld: geen eten en drinken doorgeven tussen de bubbels, de registratie van de aanwezigen en een circulatiesysteem dat garandeert dat de aanwezigen gespreid blijven.  

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor heel veel afstuderenden.

Louis Notte van de Vlaamse Scholierenkoepel

"Een proclamatie is een mijlpaal in je leven”, zegt Louis Notte van de Vlaamse Scholierenkoepel . “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor heel veel afstuderende 6e- en 7e-jaars en voor wie naar het lager of het middelbaar onderwijs gaat. Er is veel mogelijk binnen dit kader. Vorig schooljaar hebben een aantal scholen al bewezen dat ze creatief kunnen zijn met weinig. Nu er meer kan, verwachten we dat ze er opnieuw een echt feest van maken." 

Bekijk hier het verslag van "Het journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Onderwijsoverleg volgende week bepaalt mee kader

De precieze "modaliteiten" die zullen gelden tijdens zo'n proclamatie worden nog besproken op het onderwijsoverleg van volgende week. Dat is beslist op het onderwijsoverleg van woensdagavond. De verschillende onderwijsnetten en de vakbonden willen de concrete organisatie van die afstudeermomenten mee vorm geven. Dat kader komt er dus - in overleg met het kabinet van Onderwijsminister Weyts en de scholierenkoepel - begin juni.

Meest gelezen