Groen wil dat stad Diest al haar gronden uitgomt als jachtgebied

De partij Groen vraagt dat de stad Diest alle gemeentelijke percelen, inclusief de openbare domeinen in eigendom van de gemeente en het OCMW, laat uitkleuren als jachtgebied.  

Op de gemeenteraad van 31 mei zal de partij Groen voorstellen dat de stad al haar eigendommen laat uitgommen als jachtgebied. Diest moet volgens de partij zijn inwoners ook informeren over het bestaan van de jachtplannen. Iedere inwoner moet weten dat hij zijn of haar eigendom kan laten schrappen als jachtgebied, vindt de partij.  

Jagers kunnen gronden laten intekenen als jachtperceel zonder medeweten van de eigenaar. "Op de kaart met jachtgebieden kan je zien dat Diest kwistig staat ingekleurd als jachtgebied", zegt gemeenteraadslid David Celis van Groen. "Maar steeds meer burgers en besturen nemen het initiatief om hun eigendom uit te kleuren als jachtgebied. Dat moet Diest ook doen", vindt Celis. 

Op de kaart met jachtgebieden kan je zien dat Diest kwistig staat ingekleurd als jachtgebied
David Celis, gemeenteraadslid Groen in Diest

Er zijn ook gemeentelijke percelen ingekleurd als jachtterrein. "Vooral percelen die grenzen aan bijvoorbeeld speel- en sportpleintjes, scholen, wandelroutes in bossen, parken en oude spoorwegbermen zijn plaatsen die veilig moeten blijven. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn burgers. Daarom moet het zijn verantwoordelijkheid opnemen en de gemeentelijke percelen bij de arrondissementscommissaris laten uitkleuren als jachtgebied", stelt Celis.

Uitzonderingen moeten wel mogelijk blijven, voegt Celis eraan toe. "In het geval van een overpopulatie van een bepaalde diersoort, kan er nog een aanvraag gebeuren om te jagen op een niet ingekleurd perceel. Dit kan dan via de bijzondere jacht. De gemeente moet dan wel de inwoners vooraf op de hoogte brengen waar en wanneer er gejaagd zal worden."

Door de actie van Groen zal de gemeente, bij problemen met wild, niet adequaat kunnen reageren, wat de problemen alleen maar erger maakt.

Maarten Goethals, Hubertus Vereniging Vlaanderen

"Dat klopt niet", zegt Maarten Goethals van de Hubertus Vereniging Vlaanderen. "Ook voor bijzondere jacht, bijvoorbeeld om schade te voorkomen, is het noodzakelijk dat een gebied officieel ingekleurd staat als jachtterrein. Met andere woorden: door de actie van Groen zal de gemeente, bij problemen met wild, niet adequaat kunnen reageren, wat de problemen alleen maar erger maakt. Overigens is het ook zo dat op gemeentelijke gronden –zoals sportgronden- helemaal niet gejaagd wordt, tenzij op uitdrukkelijke vraag van het lokale bestuur. En dat gebeurt dan vaak met fret en buidel, of vangkooien', aldus Goethals.

Meest gelezen