Omgeving Vlaanderen

Individuele uitleg voor woningeigenaars op mogelijke tracés leidingstraat 

Eigenaars van een woning die op één van de drie mogelijke trajecten voor de leidingstraat ligt, krijgen allemaal individueel uitleg over dat ingrijpende project. Medewerkers van het departement Omgeving zijn begonnen met die informatiesessies. 

De geplande leidingstraat voor chemische stoffen gaat van Antwerpen naar het Duitse Ruhrgebied. In die ondergrondse straat kunnen verschillende leidingen gelegd worden om bijvoorbeeld propaangas of waterstof te vervoeren. Doorheen de provincie Limburg liggen drie mogelijke trajecten op tafel. 

Medewerkers van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid zijn nu begonnen met individuele digitale informatiesessies voor eigenaars die een huis hebben op één van die geplande trajecten. Die werkwijze is eerder uitzonderlijk, maar omdat er zoveel woningen betrokken zijn en de hele procedure nog lang kan duren wil Vlaanderen de eigenaars zo snel mogelijk informeren.  

Hoeveel woningen er uiteindelijk getroffen zullen worden, hangt af van welk tracé gekozen wordt.  Brigitte Borgmans van Ruimte Vlaanderen: "We zullen kijken om zo veel mogelijk woningen te vermijden, of technieken gebruiken om woningen te vermijden. Wat we nu doen is mensen contacteren om hen op de hoogte te stellen dat hun woning mogelijk op een tracé ligt van de leidingstraat." 

Wat we nu doen is mensen contacteren om hen op de hoogte te stellen dat hun woning op een mogelijk tracé ligt van de leidingstraat 

Er moet ook met heel wat zaken rekening worden gehouden, gaat Borgmans verder. "In Limburg moeten we mijnverzakkingsgebieden vermijden, drinkwatergebieden, hoogspanningslijnen en windmolens."

Het openbaar onderzoek over de startnota rond de leidingstraat is ondertussen afgelopen: er kwamen in totaal 3.500 digitale reacties binnen en een petitie heeft al meer dan 7.000 handtekeningen opgeleverd. Ook heel wat Limburgse gemeenten hebben een negatief advies gegeven. 

Meest gelezen