Rotselaar bant tijdens piekmomenten werfverkeer uit omgeving van scholen

Het gemeentebestuur van Rotselaar heeft het Charter Werftransport ondertekend. Het wil zo samen met de bouwsector werken aan een bereikbare en veiligere schoolomgeving tijdens werken.  

De gemeente Rotselaar stapt in het Charter Werftransport, dat bijdraagt aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken op haar grondgebied. Het streefdoel van het charter is om de verkeersveiligheid te verhogen en het werftransport te vermijden in schoolomgevingen tijdens piekmomenten: de begin- en einduren van de scholen. Op deze plaatsen is er vaak gemengd verkeer met jonge en minder ervaren weggebruikers en zware voertuigen met een grote dode hoek.

Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Hierover zal de gemeente actief met de bouwheren, aannemers en handelaars breed communiceren, zodat het charter in de praktijk zoveel mogelijk wordt nageleefd.  "De bescherming van onze kinderen krijgt ruime aandacht in ons beleidsplan. De gemeente wil kinderen stimuleren om met de fiets of te voet naar school te gaan. Het is dus noodzakelijk dat schoolroutes en schoolbuurten verkeersveiliger worden", zegt schepen van Mobiliteit Carine Goris (CD&V).

Het Charter Werftransport is een overeenkomst tussen het lokaal bestuur en koepelorganisaties uit de bouwsector. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Meer informatie vind je hier

Meest gelezen