Radio 2

2 bedrijven in Diksmuide moeten iets doen aan hun geur

2 bedrijven op het industrieterrein Heernisse in Diksmuide moeten ervoor zorgen dat het minder stinkt in de buurt. Na een uitgebreide geurstudie blijkt dat ze voor geurhinder zorgen op het industrieterrein zelf, maar ook in een aantal woonwijken in de buurt. De hinder in de woonwijken is volgens de studie nog aanvaardbaar, op het industrieterrein niet.

Het gaat om mestverwerkingsbedrijf Compovit en afvalstoffenbedrijf TWZ. “Beide bedrijven zorgen soms voor onaanvaardbare geurhinder op het bedrijventerrein, maar niet in de woonwijken”, zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving. “We manen hen aan bijkomende maatregelen te nemen.” 

Al een drietal jaar zijn er regelmatig klachten van geurhinder die zich vooral op het bedrijventerrein Heernisse situeert. Er werd daarvoor altijd naar het mestverwerkend bedrijf Compovit gekeken en het afvalverwerkend bedrijf TWZ. Compovit kreeg zelfs een ingebrekestelling van andere bedrijven die zich groepeerden en naar de rechter wilden trekken. Enkele werknemers hadden tijdens warme dagen in 2019 last gekregen van braakneigingen en duizeligheid. Het Vlaams Departement Omgeving kwam tussen en organiseerde een geurstudie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek (VITO). Die resultaten werden nu geanalyseerd.  

Geurdagboek en snuffelaars

“Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen”, legt Brigitte Borgmans uit. Zo hielden 36 vrijwilligers uit de buurt van Heernisse een geurdagboek bij tussen 18 augustus en 18 november 2020. In het geurdagboek werd driemaal per dag genoteerd of er geur waar te nemen was en hoe intens die was. Op die manier werden maar liefst 6.772 waarnemingen gerapporteerd. 

Daarnaast gingen geurexperten van VITO op 12 verschillende dagen op pad om snuffelmetingen uit te voeren. Bij elk van die metingen werd op een kaart aangeduid waar de geur van elk bedrijf kon geroken worden. Op basis van de snuffelmetingen werd een berekening gemaakt van de hoeveelheid geur die door de bedrijven uitgestoten werd. Met die cijfers werd voorspeld hoeveel geur er waargenomen zou worden in het industriegebied en in de woonwijken rond Heernisse.

De 2 bedrijven moeten nu, in samenspraak met een geurdeskundige, maatregelen uitwerken om de geurhinder te beperken. De omgevingsinspectie van het Departement Omgeving volgt dit van dichtbij op.

Meest gelezen