google streetview

Bocholt keurt zandwinning in Kaulille goed: "Industrie wordt natuur"

In Bocholt heeft de gemeenteraad de plannen voor de zandontginning in Kaulille definitief goedgekeurd. Maar het ontginningsgebied dat is vastgelegd, is kleiner dan in de oorspronkelijke plannen. Volgens de gemeente zal er ook minder bos gekapt worden. De zandwinning zou de gemeentekas de komende jaren tussen de 9 en 21 miljoen euro kunnen opleveren, schat de gemeente. 

In het MER, het onderzoek naar de effecten van de ontginning op de omgeving, was eerst sprake van een gebied van 160 hectare in Kaulille. Dat is nu teruggebracht naar zo’n 120 hectare. "Er zal ook minder bos gekapt worden dan eerst gezegd", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Schelmans (N-VA). “Dat komt omdat een bos, dat in een niet-vervuilde zone staat, niet gekapt zal worden. We zullen daar geen zand gaan uitgraven.” Ook een stukje van het gebied dat op het grondgebied van Hamont-Achel ligt, is geschrapt. Dat geldt ook voor een zone langs het kanaal, zo blijft het mogelijk om het kanaal te verbreden, als dat ooit aan de orde zou zijn. 

Opbrengst

De volledige ontginning duurt 30 jaar, maar zal in fases gebeuren. “Van zodra de zandwinning op volle toeren draait, gaan we uit van 1 miljoen ton zand per jaar, over een periode van 30 jaar”, gaat Schelmans verder. “Dat zou de gemeente elk jaar tussen de 300.000  en 700.000 euro opleveren, naargelang de waarde van zand op dat moment.”

Een deel van het gebied wordt na de ontginning een KMO-zone en andere delen worden natuur- en recreatiegebied. "Op termijn komt er misschien een vakantiedorp", gaat Schelmans verder. "Dat zullen we over 10 jaar beslissen, want pas dan weten we of dat dan nog zin heeft."

De gemeente vindt dat de zandwinning ook een goede zaak is voor de hele maatschappij, omdat er dan geen zand vanuit het buitenland meer aangevoerd moet worden. En tegelijkertijd kan een zwaar vervuild gebied gesaneerd worden. Want in een deel van het gebied lag vroeger een buskruitfabriek.

(Lees verder onder de foto)

De gemeente heeft het dossier ook besproken met Natuurpunt. "We hebben er bij de gemeente op aangedrongen om de gaten nadien op te vullen met proper materiaal", vertelt Jos Ramaekers van Natuurpunt, "zodat er achteraf geen grote waterplassen overblijven. Want die waterplassen scoren op het vlak van natuurwaarde erg laag. Daar hebben we hard over onderhandeld." 

Werkgeversorganisatie VKW vindt waterplassen wel interessant. "We zien toch dat zulke plassen een meerwaarde betekenen, aan Terhills en aan de Groene Delle", vertelt Ruben Lemmens. "Als dat in Hasselt het geval is, zal dat in Bocholt hetzelfde zijn." Volgens VKW is de zandwinning ook een goede zaak voor de bouwsector in Limburg. "Als het zand niet uit Kaulille komt, dan moet het ingevoerd worden. En dat heeft ook een economische en ecologische impact. " 

Protest tot de laatste minuut

Het actiecomité PlanPRBeter verzet zich al jaren tegen de plannen en kreeg ook de steun van onder meer Bos+, Greenpeace en de Groutouders voor het Klimaat. Zelfs gisteravond, toen het dossier goedgekeurd werd door de gemeenteraad, werd er actie gevoerd . Zo’n 50 mensen kwamen samen aan het gemeentehuis en zongen een protestlied, in het plaatselijke dialect. De raadszitting werd er even kort voor onderbroken. 

“Dit is natuurlijk de kroniek van een reeds lang aangekondigde beslissing hé", zegt Rik Neyens van PlanPRBeter. "Ik denk wel dat we dankzij ons protest ervoor konden zorgen dat het ontginningsgebied kleiner is geworden. Maar we hebben toch het gevoel dat de gemeente in dit dossier de mensen zand in de ogen strooit. De gemeente zegt dat het dankzij de ontginning komaf kan maken met de zware industrie in dat gebied. Maar die zware industrie is er daar nu allang niet meer. Om gronden te saneren, heb je helemaal geen ontginning nodig. En om een gebied in te kleuren als natuurgebied, heb je ook geen ontginning nodig. Maar door die ontginning hypothekeert de gemeente de leefbaarheid van Kaulille, 30 jaar lang.”

Het is nu aan de provincie en aan Vlaanderen om de plannen van de gemeente al dan niet goed te keuren. Van zodra er vergunningen zijn, kunnen die eventueel aangevochten worden. Het actiecomité gaat zich daar nu over beraden. 

Meest gelezen