Natuur en Bos gaat verder met het uitroeien van de Canadese gans

Voor het elfde jaar op rij zal Natuur en Bos Canadese ganzen vangen en doden. Dat gebeurt om de schade van de dieren op de natuur te beperken. De ganzen grazen in gewassen en graslanden en vervuilen plassen met hun uitwerpselen. "De Canadese ganzenjacht levert zeker resultaat op, maar volledige controle is onmogelijk", zegt Karel Van Moer van vzw Rato.

"De Canadese gans plant zich sinds 1975 voort in Vlaanderen. Sinds 2000 is er sprake van een exponentiële stijging. Omdat de populatie bleef stijgen, was er ook steeds meer schade, zowel aan de natuur als aan recreatiedomeinen", zegt Karel Van Moer van vzw Rato. In 2010 begon de vzw in Oost-Vlaanderen met het afvangen van de dieren voor Natuur en Bos. Intussen doen ze dat over heel Vlaanderen en straks begint al de elfde grote ganzenvangst. Vzw Rato heeft in al die jaren al 25.000 Canadese ganzen kunnen verdelgen. 

Vorig jaar hebben we een groot deel aan de voedselbank gegeven

Karel Van Moer van vzw Rato

Hoe gaan ze te werk?

"In Oost-Vlaanderen hebben we een overzicht van de belangrijkste ruilocaties. Vaak kiezen de ganzen dezelfde plaatsen uit. Hierdoor weten we precies wanneer we waar moeten zijn." Tijdens de ruiperiode verwisselen de ganzen hun veren waardoor ze een tijdje niet meer vliegen. "Van die kwetsbaarheid, maken wij gebruik", verklaart Karel verder. "Na de vangst worden ze dan verdoofd met CO₂ en sterven ze een humane dood. Dan proberen we zoveel mogelijk ganzen in de voedselketen te brengen zodat ze niet voor niets sterven. Vorig jaar hebben we een groot deel aan de voedselbank gegeven".

De kentering is ingezet

Uit tellingen is gebleken dat het aantal ganzen per gemeente is gedaald in vergelijking met de situatie in 2010. "De kentering is al een tijdje ingezet. Door de duurzame bestrijding kunnen we de schade aan de natuur en recreatie beperken", legt Karel verder uit. "Het beheren van die dieren is belangrijk voor het milieu, maar bespaart op lange termijn ook heel wat kosten. De kost van alle schade die de dieren aanrichten, is namelijk veel groter dan dat van het beheer."

Wij bestrijden in feite de nakomelingen van ontsnapte parkvogels
Karel Van Moer van vzw Rato

Invasieve exoot

De Canadese gans is, zoals de naam doet vermoeden, een invasieve exoot. Dat is een soort die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd en door hun groei in aanwezigheid een gevaar vormt voor de inheemse soorten en onze biodiversiteit. "Oost-Vlaanderen is de meeste waterrijke provincie in Vlaanderen. De eerste broedgevallen en bijkomend, de eerste deftige populatie bevonden zich hier. Wij bestrijden in feite de nakomelingen van ontsnapte parkvogels", aldus Karel Van Moer.

Schade

Met hun graasgedrag beschadigen Canadese ganzen gewassen en graslanden en hun uitwerpselen vervuilen zwemwateren en plassen. Daardoor worden natuurprojecten, zoals het herstel van oevervegetaties, tenietgedaan. Bovendien concurreren de exoten in de winter met de kleine rietganzen en kolganzen, die in onze contreien overwinteren.

Meest gelezen