Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Unieke tekeningen en handschriften van auteur Franz Kafka online

De Nationale Bibliotheek van Israël publiceert uniek archiefmateriaal van de Praagse schrijver Franz Kafka. De brieven, handschriften, dag- en notitieboeken waren jaren zoek. Er zijn ook  verrassend gekke tekeningen en droedels bij.

Bijna een eeuw na de dood van auteur Franz Kafka (1883-1924) komen nieuwe geschriften van hem in de openbaarheid. Ze werden in 2019 in Israël aangetroffen en de Nationale Bibliotheek maakt ze nu publiek. Er zijn handschriften bij, brieven, een dagboek, een schrift waarin hij zijn Hebreeuws oefende en een notitieboek met schetsen en droedels. Dat laatste is het meest verrassende.

The Drunk  - The National Library of Israel / Max Brod Archive, Public Domain
Ardon Bar-Hama

Franz Kafka, een Duitstalige Jood uit Praag, schreef wereldberoemde beklemmende verhalen en romans als “De gedaanteverwisseling", "Het proces” of “Het slot”.  Zijn naam werd zelfs een woord: "kafkaiaans"  betekent volgens Van Dale "op raad­sel­ach­ti­ge wij­ze be­ang­sti­gend, be­drei­gend".

Franz Kafka overleed in 1924 aan tuberculose, hij was amper 41 jaar. Hij wilde niet dat zijn werk hem zou overleven. Aan zijn vriend Max Brod had hij gevraagd om alles te verbranden. Max Brod ging daar - gelukkig - niet op in. Hij vluchtte net voor de Tweede Wereldoorlog voor de nazi’s, nam het werk van Kafka mee in een koffer en publiceerde het.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Max Brod liet de handschriften na aan zijn secretaresse Esther Hoffe, met de vraag om ze onder te brengen in de Nationale Bibliotheek van Israël. Maar dat gebeurde niet; ze hield ze bij zich of veilde ze. Het manuscript van "Het proces" bijvoorbeeld voor twee miljoen dollar bij veilinghuis Sotheby's. 

De Israëlische staat spande rechtszaken aan tegen haar erfgenamen. Pas na de dood van Esther Hoffe zijn de handschriften en tekeningen van Franz Kafka aangetroffen in haar appartement en in bankkluizen in Israël en Zürich.  De Nationale Bibliotheek van Israël heeft alles de afgelopen twee jaar grondig geordend, geïnventariseerd, gerestaureerd en gedigitaliseerd. Nu zijn de "Kafka-papers" vrij op het internet te raadplegen.

De handschriften en tekeningen van Franz Kafka zijn te bekijken op de website van de Nationale Bibliotheek van Israël. Het grootste aantal manuscripten bevindt zich evenwel in de Bodleian Library van de universiteit van Oxford.

Ardon Bar-Hama

Meest gelezen