Enkele actievoerders verzamelen aan het Vlinderpaleis waar het parket is gevestigd. Foto door Marlies Lenaerts (een van de actievoerders).

Antwerpse actiegroep "Recht op Lucht" dient een klacht in tegen stadsbestuur: "Normen luchtkwaliteit niet gehaald" 

In Antwerpen hebben enkele inwoners en actiegroepen, waaronder "Recht op Lucht", een klacht ingediend bij het parket. De klacht is gericht tegen de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen, omdat die te weinig zouden doen aan de luchtkwaliteit. Volgens de actiegroepen is er sprake van schuldig verzuim en volstaat de invoering van de lage-emissiezone lang niet.

De groep "Recht op Lucht" vindt dat het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse overheid rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsimpact van de slechte luchtkwaliteit in Antwerpen. "Er sterven jaarlijks nog meer dan 400 mensen door fijn stof", onderstreept Tom Cox, een van de initiatiefnemers." De actiegroep legt daarom klacht neer tegen de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen bij het parket. Daar stonden ze wel voor een gesloten deur. "We hebben de klacht in de brievenbus gestoken, en die zal maandag worden overgemaakt aan de procureur", aldus Cox.

Lage emissie

In Antwerpen is wel een lage-emissiezone ingevoerd, om de luchtkwaliteit op te krikken. Maar da's lang niet voldoende, zegt Cox. "Die is ontoereikend, en iedereen weet dat, er worden vaak hoera-berichten over verspreid (...) De overheden lijken liever de boetes te betalen voor het niet halen van de Europese luchtkwaliteitsnormen, dan er ook effectief iets aan te doen. Dat is schuldig verzuim."

De actiegroepen verwijzen onder meer naar het het "actieplan fijn stof in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen 2014-2018". Daarin staat dat "voor knelpuntlocaties prioritair maatregelen genomen worden, in het bijzonder inzake aanpassing van de circulatie". Volgens Tom Cox is in de praktijk op geen enkele van de knelpuntlocaties een aanpassing gebeurd aan de circulatie. "We verwachten meer ambitie van de stad om de gezondheid van de Antwerpenaar te beschermen en te verbeteren", aldus Cox.

Meest gelezen