Radio 2

Kortrijkse adviesgroep geeft dieren een stem

In Kortrijk werkt de Adviesgroep Dierenwelzijn voortaan mee aan beleidsvraagstukken rond dierenwelzijn. “We hebben heel wat expertise verenigd in onze adviesgroep”, zegt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (Vooruit) die voorzitter wordt. De oprichting van een dierenvoedselbank is een eerste realisatie waar de adviesgroep aan heeft meegewerkt. 

De Adviesgroep Dierenwelzijn was een belangrijk punt in het beleidsplan van de huidige coalitie. De mishandeling van de poes Sprotje en de reddingsactie die in 2018 alle media haalden, hebben de nood aan zo’n adviesgroep nog wat scherper gesteld. Kortrijk is de eerste West-Vlaamse gemeente met zo’n gemeentelijk klankbord dat de expertise verzamelt bij organisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn. GAIA, Dierenasiel Leiestreek, Vogelbescherming Vlaanderen, dierenartsen, de vzw Sociale Dierenhulp, de PZ Vlas en de stad Kortrijk zetelen in de adviesraad.  

Verlaagde medische kosten

“We kunnen zelf voorstellen formuleren naar het beleid toe of taxeren projecten die de stad wil opzetten. Pijnpunten rond dierenwelzijn, gebrekkige klachtenbehandeling en het gebrek aan opvangplaatsen kunnen in kaart gebracht worden en aangepakt”, zegt voorzitter Herrewyn. Concreet liggen er al een aantal thema’s op tafel. Naast de dierenvoedselbank die er komt, willen ze bijvoorbeeld ook werken aan verlaagde medische kosten voor mensen die het financieel moeilijk hebben om voor hun huisdieren te zorgen. 

Meldnummer dierenmishandeling: 1701

De adviesgroep komt minstens 2 keer per jaar samen, bijkomende vergaderingen zijn mogelijk. Minstens 1 keer per jaar wil men via een forum de bevolking informeren of bevragen rond bepaalde onderwerpen die te maken hebben met sociaal dierenwelzijn. “Voorkomen van dierenmishandeling wordt een belangrijk aspect van de Adviesgroep”, zegt Pieter Daan van de politiezone Vlas (Kortrijk-Lendelede-Kuurne) . “Alle meldingen worden centraal afgehandeld, het is belangrijk dat dierenmishandeling gemeld wordt via het nummer 1701. Met die gegevens kunnen we met de adviesgroep, waar de lokale politie ook deel van uitmaakt, gerichte acties ondernemen om dat fenomeen aan te pakken.” 

Meest gelezen