Radio 2

Nieuwe buitenschoolse opvang in Genk-Centrum. "Opvang wordt gekoppeld aan het vrijetijdsaanbod in de buurt"

Vanaf 1 september kunnen 120 kinderen naar de buitenschoolse opvang op de Jaarbeurslaan in Genk-Centrum. Na Genk-Noord, -Oost en -West wordt dit de 4de gecentraliseerde locatie in de stad. “Deze gecentraliseerde opvang heeft ruimere openingsuren en geeft kinderen aansluiting tot het vrijetijdsaanbod in de buurt”, aldus schepen van Samenleven en Talentontwikkeling Anniek Nagels.

Aan de Jaarbeurslaan in Genk komt er na de zomervakantie een nieuwe locatie voor Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). “Omdat het klassieke gezinsleven onder druk staat is er nood aan flexibele en laagdrempelige kinderopvang”, legt schepen Nagels uit. “Met de nieuwe, gecentraliseerde aanpak geven we de best mogelijke invulling aan het beperkt aantal beschikbare opvangplaatsen. Het vernieuwde aanbod is betaalbaar, kwalitatief en vormt een belangrijke hefboom in de bestrijding van kansarmoede. Het aantal kwetsbare gezinnen in Genk blijft immers hoog en vraagt om onze blijvende aandacht.”

Koppeling met het Genkse vrijetijdsaanbod

“Ook nieuw voor de kinderen van Genk-Centrum is de koppeling met het Genkse vrijetijdsaanbod”, vervolgt de schepen. “Kinderen zullen vanuit de opvang gemakkelijk kunnen deelnemen aan sport-, culturele en andere vrijetijdsactiviteiten, waardoor ze meer kansen krijgen om zich te amuseren én om hun talenten te ontwikkelen. Met het nieuwe BKO-model bieden we ook de meest kwetsbare gezinnen de kans om van dit aanbod te proeven en stimuleren we de taalontwikkeling.”

(Lees verder onder de foto:)

Radio 2

Met de vestiging op de Jaarbeurslaan breidt het Genkse stadsbestuur het bestaande aanbod aan gecentraliseerde buitenschoolse kinderopvang verder uit. Er zullen 120 plaatsen zijn voor kinderen van scholen in Genk-Centrum en Termien: dat zijn Vrije Basisschool (VBS) Broederschool, VBS Mater Dei, VBS De Schom, GO! Freinet on the Move en De Padvinder.

Meest gelezen