Provincie Vlaams-Brabant

Politie controleert extra op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant

De lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gaan in juni extra controleren op rijden onder invloed. Deze controles maken deel uit van het "Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur". De bedoeling is dat het aantal verkeersongevallen nog meer daalt.

Uit de Vlaams-Brabantse cijfers van de federale politie blijkt dat in 2020 10,4 procent van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel de bestuurder onder invloed reed. Iemand die enkele glazen gedronken heeft en dan achter het stuur plaatsneemt, vergroot de kans op een verkeersongeval, reageert ook trager en de drang om grotere risico’s te nemen vergroot. Bij een alcoholgehalte van 1,5 promille neemt het risico op een dodelijk ongeval maar liefst 200 keer toe.

Daarom wil de provincie blijven inzetten op alcoholcontroles. "We gaan blijven inzetten op een verdere verbetering van de verkeersveiligheid, onder meer door meer controles op het rijden onder invloed, een belangrijke maatregel om het aantal verkeersongevallen in Vlaams-Brabant te laten dalen", zegt provinciegouverneur Jan Spooren (N-VA).

Minder ongevallen

"De afgelopen 14 jaar stellen  we in de provincie Vlaams-Brabant een dalende trend vast van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel, met uitzondering van de jaren 2011 en 2018", zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

In 2020 is er een daling in de cijfers ten opzichte van 2019.  Er werden 20 procent minder verkeersongevallen in 2020 ten opzichte van 2019 geregistreerd.  
In één op de tien verkeersongevallen reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Hieruit kan men besluiten dat sommige coronamaatregelen, zoals minder verkeer, avondklok en meerdere lockdowns, een invloed hadden de ongevalscijfers.  

Meest gelezen