De VS heeft onder de nieuwe president Biden een U-turn gemaakt in klimaat- en natuurbeleid.
AFP or licensors

VN in nieuw rapport: "Gebied ter grootte van China teruggeven aan natuur om achteruitgang aarde tegen te gaan"

Om het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en de vervuiling van onze planeet te stoppen, moeten we een gebied van 10 miljoen vierkante kilometer teruggeven aan de natuur en opnieuw laten verwilderen. Alleen zo blijft de aarde leefbaar voor iedereen, zeggen de Verenigde Naties (VN) in een nieuw rapport. Er is dus veel meer nodig dan het beschermen van de huidige natuurgebieden. "Dit zal geld kosten, maar dat zal zich ruimschoots terugverdienen." 

Het rapport is getiteld "Ecosystem Restoration for People, Nature and Climate" (het herstellen van de ecosystemen voor de mens, de natuur en het klimaat). Het is vandaag uitgebracht door het VN-milieuagentschap UNEP en de voedsel- en landbouworganisatie FAO, en betekent de start van het project "10 jaar van herstel van ecosystemen". Dat moet tegen 2030 uitmonden in een heropleving van de natuur in landbouwgebieden, bossen en andere natuurgebieden. 

Het herstellen van de ecosystemen gaat om veel meer dan het redden van zeldzame dieren- en plantensoorten, argumenteert de UNEP: het is gewoon nodig om op een duurzame manier met de aarde om te gaan. 

Daarvoor moeten we een gebied van 10 miljoen km² (ongeveer de grootte van China of 300 keer België) teruggeven aan de natuur en ook een sterk, globaal plan opmaken voor de oceanen en de kustgebieden. 

"Het herstellen van de ecosystemen helpt tegen voedselonzekerheid, het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering (zoals extreem weer) en het verlies van biodiversiteit. Dat zal niet in een handomdraai gaan, en het zal diepgaande veranderingen vragen", stelt het rapport. 

Er zijn al wel grote projecten opgestart om natuur te herstellen - denk aan de Great Green Wall in Afrika - maar op zo'n grote schaal als nu gevraagd wordt is het eigenlijk zelden of nooit geprobeerd, zeggen experts. 

"We hebben één geluk: de natuur heeft veel veerkracht"

De VN schetst in het rapport een stand van zaken. De conclusie is weinig verrassend: te veel natuur- en landbouwgebieden gaan achteruit, door klimaatverandering wordt de voedselonzekerheid groter. Intussen gaat de klimaatverstoring verder en boert de biodiversiteit achteruit. 

"Het behouden van de bestaande gezonde ecosystemen is onvoldoende. Op dit moment gebruiken we het equivalent van 1,6 keer de aarde met onze levensstijl. De natuur kan niet meer volgen. Om het eenvoudig te zeggen: we hebben meer natuur nodig. Het goede nieuws is dat de natuur een ongelooflijke veerkracht heeft." 

Sommige aangetaste ecosystemen hebben stilaan een tipping point bereikt (een punt waarop het moeilijk wordt, zoniet onmogelijk, om weer te herstellen, red.) maar veel andere gebieden kunnen zich wel nog opnieuw herstellen, zegt de VN. 

Het herstelplan zal veel geld kosten - tegen 2030 zouden we elk jaar 200 miljard dollar moeten investeren. Maar, zegt de VN, dat betaalt zich dubbel en dik terug: "Voor elke geïnvesteerde dollar krijg je tot 30 dollar terug in economische return en andere zoals gezondheidswinst." 

Op de manier waarop we nu leven, gebruiken we het equivalent van 1,6 keer de aarde

VN-milieuagentschap UNEP

Meest gelezen