James Arthur Photography

Corona-speurhonden zeer geschikt om virus op te sporen, maar worden toch niet ingezet in België

De opleiding van 11 speurhonden in ons land om in zweetstalen corona te kunnen ruiken, is wetenschappelijk een succes. De dieren blijken zeer geschikt om het virus op te sporen. Toch heeft de Task Force Testing beslist om de dieren niet in België in te zetten. Ze zijn getraind om met zweetstalen te werken en het duurt 10 minuten om die stalen af te nemen. Met de huidige sneltests kan dat even vlug. Er is op dit moment ook geen juridisch kader voor de inzet van medische speurhonden in ons land.

Begin maart 2020 raakte bekend dat er in de Parijse Faculteit Diergeneeskunde van Maison Alfort honden werden opgeleid om COVID-19 op te sporen. Ook in België werd toen een wetenschappelijk project opgestart om na te gaan in welke mate speurhonden dragers van COVID-19 konden onderscheiden van gezonde mensen.

Alle publieke instanties die in ons land met honden werken (Defensie, Brandweer, Federale politie, Civiele Bescherming) bundelden de krachten om honden op te leiden. De UGent en de ULiège zorgden voor de wetenschappelijke ondersteuning. 

Er werd gekozen om te werken met zweetstalen. Die bevatten immers geen virus, zodat mogelijke besmetting van de honden of bijkomende besmettingen van mensen (inclusief de hondenbegeleiders) vermeden kunnen worden. 

Positief resultaat

De studie gaf sneller resultaat dan verwacht. Op 8 maart 2021 werd een eerste fase afgerond. De speurhonden hadden na 10 weken training reeds een gemiddelde specificiteit van 98 procent. Dat wil zeggen dat wanneer er 100 negatieve stalen werden aangeboden er door de dieren 2 vals positief werden beoordeeld. 

De honden scoorden in het begin van hun opleiding een gemiddelde sensitiviteit van 81 procent. Dat wil zeggen dat bij het aanbieden van 100 positieve stalen, de honden er 19 niet herkenden en dus een vals negatief resultaat gaven. Naar het einde van de training ging de sensitiviteit omhoog tot meer dan 97 procent.

De verschillende varianten van COVID-19 (Britse, Zuid-Afrikaanse en Indiase, oftewel Alpha, Beta en Delta, zoals de WHO ze nu noemt) vormden geen probleem voor de honden. De dieren waren hierin heel efficiënt en moesten niet voor elke variant apart worden opgeleid. 

Ook vaccinatie bracht de honden niet op een dwaalspoor: ze konden stalen van pas gevaccineerde personen (met verschillende beschikbare vaccins) steeds correct beoordelen.

Niet opportuun om honden operationeel in te zetten

Ondanks het schitterende resultaat van de training zal de taskforce testing de honden toch niet inzetten in de praktijk. Daar worden verschillende redenen voor genoemd. De honden zijn opgeleid om met zweetstalen te werken. De dieren krijgen wattenbolletjes aangeboden die 10 minuten onder de oksel van de testpersoon gehouden moeten worden, maar de huidige sneltests zijn even snel.

De 6 honden die nu helemaal opgeleid zijn, hebben nog andere taken zoals speuren naar explosieven en "search en rescue" van mensen.  Het zou ook te lang duren om nieuwe honden helemaal van nul op te leiden die rechtreeks op mensen zouden kunnen speuren naar het virus.

Er is tot op vandaag ook geen enkel juridisch kader voor de inzet van medische speurhonden.  Met de gegevens van de studie zal de stuurgroep nu bekijken hoe er een wettelijk kader kan komen.

Bio-ingenier Chris Callewaert van de UGent die aan het onderzoek meewerkte, begrijpt de beslissing van de Task Force Testing. "Er was een klein beetje ontgoocheling bij de onderzoekers, maar op zich niet veel. We zijn vooral blij met het resultaat. We hadden nooit gedacht dat die honden zo succesvol zouden zijn. Iedereen was zeer blij dat ze hebben deelgenomen en ik vond het zelf ook heel prettig om daar mee bezig te zijn."

Chris Callewaert, geuronderzoeker van de Ugent, is betrokken in het onderzoek van de coronahonden. Hieronder vertelt hij over de succesvolle resultaten:

Videospeler inladen...

Al het verrichte werk gaat zeker niet verloren volgens Callewaert. "We hebben nu protocollen over hoe we medische honden moeten opleiden en we weten welke honden best geschikt zijn. Dit is echt het begin van de medische detectiehond. Als er ooit een andere ziekte uitbreekt, zullen de honden wel zeer snel kunnen worden ingezet en ook om andere ziekten op te sporen, kunnen ze in de toekomst nuttig zijn."

Meest gelezen