Provincie Oost-Vlaanderen

Nieuwe val moet krabben terug naar Schelde sturen in Merelbeke: "Er zijn ruim 4.500 krabben in 2 dagen gepasseerd" 

Om de krabbenplaag aan te pakken heeft provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe val geplaatst aan de Melsenbeek, in Merelbeke. Specifiek Chinese wolhandkrabben teisteren vele Oost-Vlaamse waterlopen en zo raken de fauna en flora beschadigd. "Met de krabbensleuf voorkomen we dat de kwetsbare beken voortdurend krabben moeten verwerken", vertelt Koen Van Roeyen, van de dienst Integraal Waterbeleid.

Aan de Melsenbeek, in Merelbeke, heeft het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek samen met Rato vzw een speciale soort krabbenval geïnstalleerd. In plaats van de krabben te verdelgen, worden ze nu teruggestuurd naar de Schelde. "Zo kunnen we de waterlopen, vol delicate planten en vissen- en salamandereitjes, helpen", legt Koen Van Roeyen van de dienst Integraal Waterbeleid uit. 

Het is een eenvoudigere manier om minder krabben in de waterlopen te krijgen

Koen Van Roeten, dienst Integraal Waterbeleid

Naar dezelfde plek sturen

Net voor de monding van de Melsenbeek is een opvangsysteem geplaatst, aan een betonnen structuur die er al stond.  "We leiden de krabben terug naar de Schelde via een flexibele, inox buis", geeft Van Roeyen mee. "Ze weten totaal niet dat ze dan op dezelfde plek zijn beland." Het team achter de sleuf wil vooral inspanningen leveren zodat de water- en leefkwaliteit kan verbeteren. 

Tijdelijk groot aantal krabben

Doordat de val de krabben terugstuurt, kan het voorvallen dat er plots een groot aantal samentroepen in de Merelbeekse Schelde. "Het kan zelfs zijn dat dezelfde krabben de toer van beek naar Schelde 5 keer maken", zegt Van Roeyen. Maar dat ze tijdelijk in de Schelde blijven hangen, is ook een optie. "Misschien dat de natuur dan reageert door een toename van snoeken, kraaien, reigers en meeuwen. Zo kunnen zij er mogelijks van profiteren en de krabbetjes opeten."

Provincie Oost-Vlaanderen - de Chinese wolhandkrabben in de buis

Meest gelezen