Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Griekenland zal geen asiel meer verlenen aan meeste migranten die vanuit Turkije komen

De Griekse regering wil geen asielaanvragen meer behandelen van de meeste kandidaten die via Turkije het land zijn binnengekomen. Volgens Athene is Turkije voor hen een veilig land en moeten ze daar maar asiel aanvragen. De toestroom van asielzoekers via Turkije naar Griekenland is de voorbije maanden overigens fors verminderd.

Het gaat om kandidaat-asielzoekers uit Syrië, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh en Somalië. Hun aanvraag zal in de toekomst niet langer behandeld worden door de Griekse overheid. 

Volgens Athene lopen die mensen in Turkije "geen risico omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale groep en kunnen ze dus in Turkije in plaats van in Griekenland asiel aanvragen". 

Op die manier wil Griekenland paal en perk stellen aan de toestroom via Turkije. Nog volgens Athene houdt Ankara zich niet aan de afspraken die het in 2016 met de Europese Unie gemaakt heeft. Toen was afgesproken dat Turkije een aantal vluchtelingen zou terugnemen uit de EU, maar in de praktijk loopt dat voor geen meter, aldus de Grieken. Dit jaar zou Griekenland Turkije gevraagd hebben om 1.453 mensen terug te nemen, maar is Ankara daar niet op ingegaan. 

Niet dat er nog veel mensen de oversteek wagen. Waren dat er in 2015 een miljoen, dan hebben dit jaar slechts iets meer dan 3.000 mensen de overtocht gewaagd vanuit Turkije naar de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. Bijna de helft waren Afghanen, de overigen Syriërs en Somaliërs.

Meest gelezen