(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Meer volk toegelaten bij erediensten vanaf 9 juni: katholieken tevreden, moslims ontgoocheld

Vanaf 9 juni mogen er tot 100 mensen binnen samenkomen voor de eredienst en vanaf 1 juli tot 200. "Hierdoor kunnen we weer echt samen vieren," klinkt het opgelucht bij de katholieke kerk. Vertegenwoordigers van de islam zijn dan weer teleurgesteld; zij willen meer mensen kunnen ontvangen in de moskee.

Ook voor de erkende godsdiensten en de vrijzinnige organisaties is 9 juni V-dag of versoepelingsdag. Vanaf dan mogen maximaal 100 mensen binnen in een gebouw een dienst bijwonen en buiten 200. Vanaf 1 juli stijgt dat aantal tot 200 binnen en 400 buiten. De afgelopen maanden mochten maar 15 mensen binnen samenkomen voor een levensbeschouwelijke plechtigheid.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, heeft protocollen afgesproken met de verschillende levensbeschouwingen: “We hebben eind vorig jaar afgesproken dat we de specifieke regels rond gebedshuizen zouden versoepelen van zodra de gezondheidssituatie ons dat toelaat. Vandaag hebben we die nieuwe afspraken die kaderen in het Zomerplan vastgelegd in protocollen. Die laten toe dat gebedshuizen vanaf 9 juni meer gelovigen zullen kunnen ontvangen. Ik dank de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid voor hun constructieve samenwerking.”

Nu kunnen we weer voluit vieren

“Dit is een zeer belangrijke versoepeling die het mogelijk maakt om opnieuw daadwerkelijk samen te vieren,” reageert Geert De Kerpel, woordvoerder van de katholieke bisschoppenconferentie. “Essentieel aan de zondagsviering is dat christenen samenkomen om hun geloof te vieren, te belijden, te beleven. Met deze grote versoepeling  naar 100 en weldra naar 200 mensen kunnen we dat weer voluit doen.”

De voorbije maanden waren niet evident: “Sinds Allerheiligen moest het met maximaal 15. Dat was “vieren” tussen aanhalingstekens met een handvol mensen in een groot kerkgebouw in een gemeenschap die uit heel wat meer mensen bestaat. We konden het aantal vieringen ook niet zomaar vermenigvuldigen. De lokale gemeenschap was dus versnipperd en we moesten mensen ontgoochelen.”  

Er blijven allerlei veiligheidsmaatregelen van kracht, zoals van bij het binnenkomen tot het buitengaan een mondmasker dragen en op je plaats blijven zitten. Geert De Kerpel: “We mogen elkaar niet aanraken, bijvoorbeeld elkaar geen hand of kus geven bij de vredeswens. We moeten heel goed opletten als we te communie gaan.  We zijn blij dat we opnieuw mogen zingen, maar het koor moet op een verre afstand staan en zo zijn er nog wel wat maatregelen die het volledig spontane samenkomen nog wat belemmeren. Maar toch overheerst nu de tevredenheid en de blijdschap dat we meer met meer mogen samenkomen.”  

Faseeh Fawaz - Unsplash

Waarom evenementen wel met 200 binnen en erediensten niet?

Vertegenwoordigers van de islam daarentegen reageren teleurgesteld. Said Mdaouchi, algemeen secretaris van de Federatie van Moskeeën in Vlaanderen: "Twee weken geleden hebben we een brief geschreven naar de ministers Bart Somers en Vincent Van Quickenborne met de vraag om ons gelijk te stellen met de evenementen. Waarom mag die sector vanaf 9 juni met 200 binnen en 400 buiten en de erediensten maar met de helft van dat aantal? Onze brief is onbeantwoord gebleven. Veel mensen zijn ontgoocheld. Zeker omdat we al van bij het begin nauw samenwerken met de overheid om alle maatregelen te helpen naleven en soms méér doen dan gevraagd wordt."

Gebedsdiensten buiten organiseren is maar hier en daar mogelijk. "Dat kan maar in zo'n tien procent van de moskeeën. Ik ben zelf voorzitter van de moskee van Hoboken. Daar hebben we een grote speelplaats. Buiten dus, maar toch binnen de muren van de moskee." En met reservaties werken is niet doenbaar.

Said Mdaouchi stipt aan dat grote moskeeën al meer dan een jaar helemaal dicht zijn. "Zij kunnen niet opendoen voor 15 of 100 of zelfs 200 mensen. Op hoogdagen komen in Borgerhout of op het Kiel tot 4.000 gelovigen naar de moskee."

Vanaf 1 juli mogen erediensten weer met 200 mensen binnen, maar ook dat is erg weinig, vindt Said Mdaouchi. Rond 20 juli vindt het Offerfeest plaats. "Ik hoop dat alles weer normaal is vanaf 1 september," zegt Mdaouchi. Ook voor de islamitische eredienst blijven allerlei maatregelen van kracht, zoals de afstands- en mondmaskerplicht en het enkel gebruiken van een eigen gebedsmat.

Meest gelezen