Radio 2

Met de fiets naar de minister van Onderwijs: "Onze scholen in Zellik kampen met plaatsgebrek, we willen extra middelen om uit te breiden"

Vertegenwoordigers van drie scholen in Zellik bij Asse zijn vandaag naar Brussel gefietst. Ze gingen aankloppen bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De scholen kampen met plaatsgebrek. Ze willen extra geld om te kunnen uitbreiden. Nu moeten ze leerlingen weigeren.

Containerklassen

Hilde Van Linthout fietste mee naar Brussel. Zij is de directeur van Het klimmertje, dat is een kleuterschool van het katholiek onderwijs. Op de speelplaats staan containerklassen om het plaatsgebrek op te vangen. "Zulke containerklassen huren is erg duur", zegt Van Linthout. "Ze zijn ook moeilijk te verwarmen en het sanitair is niet zoals in gewone gebouwen." De plannen om Het klimmertje uit te breiden zijn klaar. Alleen ontbreken de middelen om te starten met de bouwwerken. 

Samenwerking

Ook twee andere scholen van Zellik hebben een plaatstekort. Het gaat om de gemeentelijke lagere school De Regenboog en om De Glinster, een basisschool van het gemeenschapsonderwijs. De drie Zellikse scholen werken samen, ook al behoren ze tot verschillende onderwijsnetten. Ze maken deel uit van een werkgroep die het probleem van het plaatsgebrek aanpakt. 

Grootstad

"We bevinden ons aan de rand van Brussel. We kampen met dezelfde problemen als de grootstad, maar we krijgen minder middelen",  legt Carolien De Ryck uit. Zij is hoofd van het departement Onderwijs van de gemeente Asse. "Dat leidt tot schrijnende situaties. Er zijn kinderen die op minder dan één kilometer van een Zellikse school wonen en er geen plaats vinden. We moeten echt kinderen weigeren. Hier staan kinderen op een wachtlijst." De Ryck voegt eraan toe dat er in Zellik veel kansarmoede heerst. Er wonen ook veel anderstaligen. 

Bij de minister

De fietsende  delegatie van de Zellikse scholen is vanmiddag ontvangen door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De minister zal onderzoeken of er op korte termijn  huursubsidies kunnen worden verleend aan de kleuterschool Het klimmertje. Die subsidies zijn bedoeld om de huur van de containerklassen te betalen. Later  wordt bekeken of er geld kan worden vrijgemaakt voor de eigenlijke uitbreiding.

Meest gelezen