K.BURNAY voor Beliris

Park van Vorst krijgt verjongingskuur

Het Park van Vorst krijgt voor het eerst in 70 jaar een opfrisbeurt. Die zal gebeuren in opdracht van Beliris, dat is de gezamenlijke instantie van de Federale Overheid en het Brussels Gewest voor het onderhoud en de restauratie van nationale monumenten in de hoofdstad.

Voor het eerst in 70 jaar krijgt het geklasseerde park van Vorst een verjongingskuur. Er staan 3 grote projecten op het programma: de restauratie van de luifels en van het chalet, de bouw van een nieuw tuiniersgebouw en een opfrisbeurt voor het park zelf, met name de beplanting, de paden en het meubilair. De restauratie moet het park zijn allure van weleer terugbezorgen. Het oorspronkelijke Park van Vorst werd aangelegd op het einde van de 19de eeuw.

Water

Er zal bij de restauratie ook veel aandacht gaan naar de waterhuishouding. Bij zware regen stroomt het water momenteel door het park, waardoor de paden uitslijten. Een infiltratiebekken en een centraal overstromingsgebied, waar het regenwater beetje bij beetje in de grond kan infiltreren, moeten dat probleem oplossen. 

K.BURNAY voor Beliris

Beplanting

Voorts krijgt de beplanting in het park een grondige onderhoudsbeurt. Dat betekent snoeien en verjongen van planten, nieuwe aanplantingen waar nodig, grasperken herstellen, en terug structuur brengen in het park waar die door verwildering van de beplanting verloren is gegaan. Tot slot wordt ook de gezondheid van de bomen onderzocht. 

De restauratie van de gebouwen start deze week al. Ze is begroot op 2,25 miljoen euro. In 2022 volgt dan het park zelf. Van de kostprijs van die werkzaamheden is er nog geen raming bekend. 

Meest gelezen