Taaltest 3e kleuterklas vanaf volgend schooljaar: "Achterstand moet op tijd vastgesteld en verholpen worden" 

Vanaf volgend schooljaar zullen alle kleuters in de derde kleuterklas een taaltest moeten afleggen. Met die test wordt nagegaan of de kleuters voldoende Nederlands kennen om door te gaan naar het lager onderwijs. Als een kleuter niet slaagt voor de test, zou die extra lessen Nederlands moeten volgen. "Als de achterstand op het einde van de kleuterklas nog te groot blijkt, dan kan de overstap naar de lagere school uitgesteld worden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

"Vanaf volgend schooljaar zal tussen 10 oktober en 30 november elk jaar een taalscreening afgenomen worden in de kleuterscholen", stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Zo kunnen kleuters met een taalachterstand in de rest van het schooljaar nog bijgewerkt worden."

Het idee om kleuters een taaltest te laten maken, werd al in 2019 geopperd.  Dat gebeurde in aanloop naar de aanpassing van de leerplicht in ons land. Die werd in september vorig jaar verlaagd van 6 naar 5 jaar. Dat betekent dat kinderen al verplicht zijn om vanaf de derde kleuterklas onderwijs te volgen.

"Laat ons daarvan gebruik maken om zo snel mogelijk hun taalkennis te testen", zei de minister Weyts toen. "Ik wil een geüniformiseerde test voor heel Vlaanderen, voor iedereen gelijk, op het niveau van 5-6-jarigen."

Die test komt er dus vanaf volgend schooljaar. "De test zal afgenomen worden tussen 10 oktober en 30 november zodat scholen zelf de vrijheid krijgen om het precieze moment te kiezen. Een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de oudste kleuters in oktober en de jongste kleuters pas eind november te testen. De taalscreening wordt niet afgenomen voor 10 oktober, omdat kinderen na de zomervakantie de tijd moeten krijgen om in te lopen."

Tijdens het schooljaar zelf kan er dan gewerkt worden aan de taalkennis van de kleuters, klinkt het. "Blijkt de achterstand op het einde van het schooljaar nog te groot, dan kan de klassenraad adviseren om de overstap naar de lagere school uit te stellen", besluit Weyts. "Als ouders dat advies niet volgen, dan krijgt het kind in het eerste leerjaar een verplicht taalintegratietraject. In beginsel gaat het dan om een taalbadklas of een volwaardig alternatief." 

Meest gelezen