BELGA

Veiliger te voet of met de fiets naar school: knelpunten op veel gebruikte routes aangepakt

Honderden knelpunten op veel gebruikte routes van en naar school zullen op korte termijn veiliger gemaakt worden. Het is een plan van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf", zegt Peeters.

Kinderen moeten veilig te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. Daarbij is niet alleen de schoolomgeving van belang, maar ook de routes van en naar school. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters riep eind vorig jaar de lokale besturen op om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen en gemeentewegen in kaart te brengen. Daarvoor is nu een plan van aanpak opgesteld.

De bevraging bij de lokale besturen leverde niet minder dan 824 knelpunten op. Een groot deel daarvan kan opgelost worden via zogenoemde quick wins, kleine, eenvoudige maatregelen die snel winst opleveren. In een eerste fase worden 363 knelpunten op gewestwegen op die manier aangepakt. Denk aan het verbeteren van fiets- en voetpaden, het verbeteren van kruispunten, het aanleggen of verbeteren van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen... Voor 69 knelpunten op gemeentewegen kunnen de lokale besturen een nieuwe subsidie krijgen.

Hoe de overblijvende 390 knelpunten zullen worden aangepakt, wordt momenteel nog bestudeerd door het kabinet van minister Peeters, zij hoopt daar op korte termijn duidelijkheid over te hebben. Voor het hele plan wordt 30 miljoen euro uitgetrokken.

Meest gelezen