Nicolas Maeterlinck

Na urenlang heftig debat in Vlaams Parlement: motie voor onderzoekscommissie naar PFOS-vervuiling goedgekeurd

Het was een gespannen debat in het Vlaams Parlement. Groen en Vooruit dienden een vraag tot spoedbehandeling in, een motie tot oprichting van een onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Het was Vlaams minister van Milieu en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zelf die de suggestie voor zo'n onderzoek deed en dat is ongezien. Na veel tumult omdat de meerderheidspartijen liever hoorzittingen wilden, werd uiteindelijk toch unaniem beslist de spoedbehandeling goed te keuren. Het is nu minstens 48 uur wachten tot er tot een effectieve stemming kan worden overgegaan.

Minister Demir verraste vandaag vriend en vijand door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is redelijk ongezien. Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast op de démarche van de minister. 

BEKIJK - Wat is er juist aan de hand met de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht? Deze reportage uit "Het journaal" van 2 juni 2021 legt het je in een notendop uit:

Videospeler inladen...

IJzer smeden wanneer het heet is, dachten ze bij oppositiepartijen Groen en Vooruit. Zij maakten meteen van de gelegenheid gebruik om via een spoedbehandeling de oprichting van zo'n onderzoekscommissie voor te leggen aan het parlement. "We mogen niet nog meer tijd verliezen. De onderste steen moet bovengehaald worden in dit dossier", zei Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

De meerderheid leek van plan om het voorstel af te schieten. De N-VA, Open VLD en CD&V waren het naar eigen zeggen eens dat er dringend meer duidelijkheid moet komen in het dossier, maar zeiden dat de al geplande hoorzittingen met experts precies daarvoor dienen. "Als tijdens die hoorzittingen zou blijken dat er meer nodig is, dan kan er alsnog een onderzoekscommissie komen", aldus N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. 

Sinds wanneer is een parlement banger van een parlementair onderzoek dan een minister?

Freya Van den Bossche

Die houding botste bij de oppositie op forse kritiek. "Sinds wanneer is een parlement banger van een parlementair onderzoek dan een minister?", vroeg Vooruit-parlementslid Freya Van den Bossche. "Dat een minister zelf zo'n onderzoekscommissie vraagt aan het parlement is een unicum. Als u (de meerderheid, red.) nu tegen dit voorstel stemt, stemt u eigenlijk voor een motie van wantrouwen tegen minister Demir", zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.  

De oppositie diende daarop een voorstel in om minister Demir op te vorderen om meer uitleg te komen geven over haar uitspraak. Dat voorstel werd eerst - na een verhit debat - weggestemd. Maar minister Demir gaf zelf aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) te kennen dat ze bereid was om naar het parlement te komen. 

De parlementsvoorzitter besliste daarom om het debat te schorsen tot de terugkeer van Demir. Toen zij weer was aangekomen, zei ze dat het parlement zelf beslist over zijn werkzaamheden, maar dat een onderzoekscommissie volgens haar "het meest transparante instrument" is. "Gezien de complexiteit en de historiek van het dossier is het van belang om het onderste uit de kan te halen", aldus Demir.

Bekijk hier de toelichting van minister Demir bij haar terugkeer in het Vlaams Parlement:

Videospeler inladen...

Op basis van de uitleg van Demir besliste Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz om het geweer van schouder te veranderen en zich aan te sluiten bij het verzoek van de oppositie. De zitting werd opnieuw geschorst voor crisisoverleg tussen de meerderheidspartijen. 

Uiteindelijk werd de vraag tot spoedbehandeling van Groen en Vooruit unaniem goedgekeurd, maar dat is nog niet hetzelfde als de oprichting van de onderzoekscommissie zelf. Er moet namelijk minstens 48 uur zitten tussen de indiening van zo'n motie en de eigenlijke stemming. Op die manier krijgt de meerderheid wat tijd om de violen te stemmen over het netelige dossier.

Meest gelezen