Europa start inbreukprocedure tegen België over privacycommissie: "Sommige leden niet onafhankelijk"

De Europese Commissie heeft een inbreukprocedure tegen België opgestart over de onafhankelijkheid van onze Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Volgens Europa zijn sommige leden van die privacycommissie niet vrij van beïnvloeding omdat ze zelf ook in het bestuur zitten van projecten die de commissie moet controleren, zoals de contactopsporing. 

De GBA moet in ons land waken of de overheidsdiensten- en projecten wel goed omgaan met de data die ze over ons verzamelen, en of ze de privacy wel respecteren. Maar sommige leden in die commissie zijn niet onpartijdig, zegt de Europese commissie.

Sommigen dichten me ten onrechte andere intenties toe

Topambtenaar Frank Robben

"Van sommige leden kan niet gezegd worden dat ze vrij zijn van beïnvloeding van buitenaf omdat ze ofwel verslag moeten uitbrengen bij een beheerscomité dat afhangt van de Belgische regering, ofwel deelnemen aan projecten van de overheid inzake de corona-contactopsporing, ofwel leden zijn van het Informatieveiligheidscomité", klinkt het bij de commissie. 

Twee maanden tijd

Nieuwssite Politico en Le Soir brachten al naar buiten dat de inbreukprocedure een resultaat is van twee anonieme klachten. Het onderzoek van de EU zou met name gericht zijn tegen onder andere Frank Robben, een topambtenaar die zetelt in de GBA maar tegelijkertijd ook administrateur-generaal is van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform. In die laatste hoedanigheid is hij dus betrokken bij het opzetten en leiden van veel dataprojecten van de overheid, die hij - in zijn functie als lid van de GBA - zelf ook mee controleert. Robben zelf liet verstaan dat hij het jammer vindt "dat sommigen me ongegrond en ten onrechte andere intenties toedichten".

Europa heeft nu concreet een ingebrekestelling gestuurd richting België, dat is de eerste stap van de inbreukprocedure. België krijgt nu twee maanden de tijd om alle vragen die de Commissie heeft over de onafhankelijkheid van de GBA te beantwoorden. Kan ons land de Commissie niet overtuigen, dan volgt de volgende stap, waarin met aandrang gevraagd wordt het EU-recht wel na te leven. Als dat niet gebeurt, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van Justitie.

Meest gelezen