imageBROKER/christophe vandercam

VS-president Joe Biden herroept ban op Chinese apps zoals TikTok en WeChat, maar wil wel onderzoek naar de veiligheid

De Amerikaanse president Biden heeft een aantal decreten van zijn voorganger Donald Trump ingetrokken. Die waren gericht tegen Chinese apps zoals TikTok en WeChat. Biden wil wel een onderzoek naar de beveiliging van persoonlijke gegevens van gebruikers door apps die onder controle staan van buitenlandse actoren zoals China.

Volgens Trump stelden apps die gecontroleerd werden door China een risico voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Volgens hem verzamelden de videodienst TikTok en het sociale medium WeChat vertrouwelijke gegevens die zo in handen kwamen van China. De bedrijven achter die apps ontkennen dat. Om dat tegen te gaan, wou Trump het gebruik van die apps aan banden leggen en wou hij het Chinese bedrijf ByteDance -de eigenaar van TikTok- verplichten om de app te verkopen aan een Amerikaans bedrijf, wat tot een juridische veldslag heeft geleid.

Biden schrapt nu die maatregelen, maar stelt er andere voor in de plaats. Zo wil hij een grootscheeps onderzoek naar de risico's die TikTok, WeChat en andere apps "die gecontroleerd of beheerd worden door personen die buitenlandse geheime of militaire activiteiten ondersteunen, die betrokken zijn bij cybermisdaad of die gevoelige persoonlijke informatie verzamelen."

"Een aantal landen waaronder China delen onze democratische waarden niet en willen technologie en gegevens verzamelen wat een onaanvaardbaar risico inhoudt voor de nationale veiligheid terwijl ze autoritaire belangen en controles voorstaan". 

Net zoals in andere dossiers zwakt Biden de anti-Chinese houding van Trump dus niet af, maar vervangt hij die door andere maatregelen. 

Meest gelezen