Ofwel wordt de Olympiadelaan verplaatst naast de spoorweg (links), ofwel wordt de Olympiadelaan op palen gezet (rechts)

Grootse plannen voor Kleine Netevallei in Herentals: "Olympiadelaan wordt verplaatst of op palen gezet"

De stad Herentals heeft grootse plannen met de Kleine Netevallei. Het gaat om een gebied van 17 hectare, dat op dit moment in tweeën gesneden wordt door de Olympiadelaan. De stad wil die weg herinrichten zodat het opnieuw één groot natuurgebied wordt. Het is ook de bedoeling dat de historische vesten hersteld zullen worden en zelfs als bufferbekken zullen dienen. "Bij hevige regenval zal het water uit de stad via de vesten naar een wateropslagplaats in de Netevallei stromen. Zo kan de stad wateroverlast voorkomen en zich wapenen tegen droge periodes", zegt provinciegedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). 

Er zal de komende jaren dus heel wat veranderen in de Kleine Netevallei. Voor de uitvoering van die plannen liggen er twee scenario's op tafel. "In het ene scenario zal er een brug op palen gebouwd worden doorheen het hele gebied. Het andere scenario houdt in dat de Olympiadelaan verlegd zou worden naar een plek naast de spoorweg die er loopt", vertelt Lemmens.

Er zijn twee scenario's voor de Kleine Netevallei: Ofwel wordt de Olympiadelaan verplaatst tot naast de spoorweg (links), ofwel wordt de Olympiadelaan op palen gezet (rechts)

Er wordt een wateropslagplaats voorzien om ons te wapenen tegen extreme droogte

Luk Lemmens, provinciegedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening (N-VA)

In beide scenario's is er ook ruimte voor wateropslag voorzien. "Zo kunnen we ons wapenen tegen periodes van langdurige droogte", legt Lemmens uit. "Er zal ook een waterbuffer voorzien worden, zodat er bij hevige regen water uit het centrum afgevoerd kan worden naar de opslagplaats."

Herstel historische vesten

De stad plant ook om de historische vesten te herstellen en de natuurlijke loop of meandering van de Kleine Nete opnieuw zichtbaar te maken. 

"De vesten zullen een grote rol spelen in de waterbuffering. Bij hevige regen zal het overtollige water afgevoerd worden naar de Kleine Netevallei. De vesten zullen dan als bufferbekken dienen", zegt Lemmens. "Kronkels in een rivier zorgen dan weer voor een betere waterinfiltratie."

Webinar en infowandelingen voor inwoners

Voor nieuwsgierige inwoners vindt er donderdagavond een webinar plaats. Heb je liever ter plekke wat meer info, dan kan je vanaf 13 juni meedoen aan infowandelingen in de Kleine Netevallei. Ten slotte kan je ook mee een naam kiezen voor het projectgebied. Meer info vind je op de website van Provincie Antwerpen. 

Meest gelezen