Joeri Seymortier

Meer afval in Meetjesland dan vorige jaren: "Corona had grote impact"

In het Meetjesland, Deinze en de zuidrand van Gent haalde de IVM meer afval op aan huis dan andere jaren. Gewoonlijk daalt dat cijfer jaarlijks, nu ging het de hoogte in. "We vermoeden dat corona een grote impact had op de afvalcijfers", zegt secretaris Jean-Marie Staelens.

Afgelopen jaar is het afvalcijfer van de IVM, de Intergemeentelijke Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland, sterk toegenomen. Per inwoner was er 5 kilogram meer restafval en 5 kilogram meer PMD. IVM haalde ook een paar kilogram meer papier, karton en glas op. Normaal is het de bedoeling dat het afvalcijfer ieder jaar lager ligt.

Corona

Vermoedelijk speelt corona hierbij een grote rol. "De horeca was lange tijd gesloten, dus mensen hebben veel meer thuis geconsumeerd", zegt Staelens. Bovendien hebben we massaal online besteld en aan huis laten leveren omdat ook de winkels dicht moesten blijven. Daardoor haalde IVM ook meer verpakkingsmateriaal op dan anders.

De horeca was lange tijd gesloten, dus mensen hebben veel meer thuis geconsumeerd
Jean Marie Staelens, secretaris van het IVM

Aan de andere kant werd er naar de recyclageparken heel wat minder afval gebracht omdat daar nu veel strenger gecontroleerd wordt op het juist sorteren van grofvuil. De IVM merkt per inwoner een daling met 7,5 kilogram op. "Dat compenseert de toename van het restafval ingezameld aan huis", zegt Staelens.

kasto80

Meest gelezen