Voor het eerst sinds lang minder jonge kinderen in kansarmoede in Vlaanderen

Het aantal jonge kinderen dat in Vlaanderen in kansarmoede opgroeit, is vorig jaar licht gedaald met 0,4 procent. Het aantal kansarme kinderen is nog altijd hoog – 14 procent – maar Kind en Gezin dat de cijfers verzamelde, vindt het toch een hoopgevend signaal. Al blijft het afwachten of er een kentering is ingezet.

De kansarmoede-index bij jonge kinderen (0-3 jaar) toont voor het eerst in lang een lichte knik. Een eenduidige verklaring is er niet. “Wij zien de verbetering van de toestand", zegt Diederik Vancoppenolle van Kind en Gezin. Waar het concreet mee te maken heeft, kunnen we onmogelijk zeggen. Verbeteringen hebben te maken met diverse factoren en ook met diverse actoren.”

En dat kunnen zijn: inspanningen van het gezin zelf, een bijkomende ondersteuning van de overheid, lokale dienstverlening, verbeterde huisvesting in het kader van OCMW-dienstverlening … “Er kunnen heel veel zaken zijn die ertoe geleid hebben dat de situatie verbeterd is.“

De cijfers blijven wel hoog in het welvarende Vlaanderen: 1 op de 7 kinderen jonger dan 3 jaar leeft in kansarmoede (13,7 procent). Bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine is dat zelfs 1 op de 3 (32,4 procent).

"Het journaal" ging langs bij Zahra en haar zoontje. Ze heeft een handicap, woonde in grootstad Antwerpen en nu in het middelgrote Oostende. Ook bij dit soort mensen daalt de armoede een beetje. Lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Het valt af te wachten of de daling een kentering is

In Antwerpen ligt de kansarmoede-index met 17,5 procent het hoogst, in Vlaams-Brabant met 8,2 procent het laagst. De provincies Oost- en West-Vlaanderen kennen een even hoge kansarmoede-index (12,9 procent). West-Vlaanderen is de enige provincie waar het cijfer vorig jaar niet is gedaald, maar een verklaring daarvoor hebben de onderzoekers niet.

Het valt ook af te wachten of de daling een kentering is. De cijfers suggereren voorzichtig, zegt Kind en Gezin, dat kansarmoede niet langer stijgt op Vlaams niveau en dat de situatie van jonge gezinnen op diverse levensdomeinen iets beter is dan enkele jaren geleden. "Het is een eerste signaal en het blijft belangrijk om dit de volgende jaren goed te blijven monitoren."

Uit kansarmoede raken is niet zo evident

Diederik Vancoppenolle, Kind en Gezin

Kind en Gezin onderzocht in enkele gemeenten – Boom, Hasselt, Vilvoorde en Lokeren – ook de evolutie van de kansarmoede en de rol van lokale hulp- en dienstverlening. “Wij hebben de trajecten van gezinnen over vijf jaar gevolgd", zegt Vancoppenolle. "Uit kansarmoede raken is niet zo evident. Wij zien dat heel wat problemen zijn blijven bestaan, maar ook dat een aantal gezinnen dankzij ondersteuning van diverse actoren een stapje vooruit hebben kunnen zetten.”

Meest gelezen