Opgegraven middeleeuwse voetbeentjes met hallux valgus of knobbelteen.
Dr. Jenna Dittmar/University of Cambridge

Mode van puntige schoenen veroorzaakte een knobbeltenen-plaag in middeleeuws Engeland

Het gezegde 'Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden' gaat blijkbaar al eeuwen mee. Uit een nieuwe studie blijkt dat de mode van schoenen met een puntige neus in de late middeleeuwen leidde tot een felle toename van het aantal gevallen van hallux valgus of knobbelteen. Vooral rijkere burgers en de clerus werden getroffen en oudere mensen met een knobbelteen liepen duidelijk meer kans te vallen en iets te breken, zo blijkt uit de studie van de University of Cambridge. 

Hallux valgus of knobbelteen is een vrij kleine misvorming waarbij de grote teen naar buiten gaat staan en er zich een benig uitsteeksel vormt aan de basis van de teen, een knobbel aan de binnenkant van de voet. 

Er zijn verschillende factoren die iemand vatbaar kunnen maken voor knobbelteen, maar veruit de meest voorkomende oorzaak zijn momenteel knellende schoenen en laarzen. De aandoening wordt ook vaak geassocieerd met het dragen van hoge hakken. 

Archeologen van het 'After the Plague'-project van de University of Cambridge analyseerden 177 skeletten uit begraafplaatsen in en rond de stad Cambridge en stelden vast dat slechts 6 procent van de individuen die tussen de 11e en de 13e eeuw begraven werden, sporen vertoonden  van de aandoening. 27 procent van de individuen uit de 14e en de 15e eeuw bleken echter gedurende een lange tijd geplaagd geweest te zijn door knobbeltenen. 

De onderzoekers wijzen erop dat de stijl van de schoenen aanzienlijk veranderde tijdens de 14e eeuw en verschoof van schoenen met een functionele, afgeronde neus naar schoeisel met een lange en meer elegante puntige neus.  

Knobbelteen bij een jonge patiënt. Het middenvoetsbeentje staat naar binnen, de grote teen wijst naar buiten en aan de binnenkant van de voet vormt zich een benig uitsteeksel, een knobbel.
Lamiot/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Poulaines

In hun studie stellen de onderzoekers dat deze 'poulaine' schoenen de oorzaak waren van de toename van het aantal gevallen van knobbelteen. 

"In de 14e eeuw zien we een overvloed aan nieuwe stijlen op het gebied van kleding en schoenen, in een brede waaier van stoffen en kleuren. Een van die modetrends waren spitse schoenen met een lange punt die 'poulaines' genoemd werden", zei mede-auteur doctor Piers Mitchell van de afdeling archeologie van Cambridge. 

"De overblijfselen van schoenen die opgegraven werden in plaatsen als Londen en Cambridge wijzen erop dat tegen het einde van de 14e eeuw bijna elk type van schoen minstens lichtjes puntig was - een stijl die algemeen was zowel voor volwassenen als voor kinderen."

"We onderzochten de veranderingen die plaatsvonden tussen de hoge middeleeuwen [de periode tussen ongeveer 1000 en 1250 n.C.] en de late middeleeuwen en we kwamen tot het besef dat de toename in hallux valgus in de loop van de tijd veroorzaakt moest geweest zijn door de invoering van deze nieuwe stijlen van schoenen", zei Mitchell.

"We denken dat knobbeltenen een modern probleem zijn, maar deze studie toont aan dat het in werkelijkheid een van de meer algemeen voorkomende aandoeningen was bij volwassenen uit de middeleeuwen", zei eerste auteur doctor Jenna Dittmar. 

De zool van een schoen uit de late 14e eeuw die gevonden is in Cambridge.
Cambridge Archaeological Unit

Meer knobbeltenen bij de rijkere burgers

De skeletten die onderzocht werden in de studie waren afkomstig uit vier verschillende sites in en rond Cambridge: een charitatief ziekenhuis dat nu deel uitmaakt van St John's College, een vroeger monnikenklooster van de augustijnen, waar leden van de clerus en rijke weldoeners begraven werden, een plaatselijke parochie-begraafplaats in wat toen de rand van de stad was en een landelijke begraafplaats in de buurt van een dorp zo'n 6 kilometer ten zuiden van Cambridge. 

De onderzoekers voerden 'paleopathologische vaststellingen' uit op de skeletten, waarbij ze ook de voetbeentjes inspecteerden op zoek naar de knobbel aan de grote teen die het kenmerk is van knobbelteen. 

Ze ontdekten dat er een glijdende schaal was voor het voorkomen van knobbelteen die verbonden was met de welstand van de mensen die op elke site begraven waren. Slechts 3 procent van de skeletten uit de landelijke begraafplaats vertoonden sporen, in de parochiebegraafplaats, waar voornamelijk 'werkende armen' begraven werden, was dat 10 procent en in het ziekenhuis steeg het aandeel naar 23 procent. 

Maar bijna de helft van de rijkere mensen die begraven werden in het klooster - zo'n 43 procent - vertoonden de kenmerken van knobbelteen, onder wie ook 7 van de 11 individuen die aan de hand van hun riemgespen geïdentificeerd konden worden als leden van de clerus.  

De overblijfselen van een grote groep mensen die blootgelegd werden tijdens de opgravingen in 2010 in het Hospital of St John the Evangelist in Cambridge.
Cambridge Archaeological Unit

Sobere kledij voor de clerus

"De regels voor de kledij van augustijner monikken stelden onder meer dat hun schoeisel 'zwart en vastgemaakt met een riempje aan de enkel' moest zijn, in overeenstemming met een levensstijl van devotie en armoede", zei Mitchell. 

"In de 13e en 14e eeuw werd het echter meer en meer algemeen onder de leden van de clerus in Engeland om modieuze kleren te dragen en dat was een reden voor bezorgdheid voor een aantal leden van de hogere kerkelijke hiërarchie."

In 1215 verbood de Kerk de clerus schoenen met een spitse punt te dragen. Dat zal waarschijnlijk echter weinig effect gehad hebben, aangezien er nog verschillende decreten over ongepaste kleding van de clerus uitgevaardigd moesten worden, onder meer in 1281 en 1342. 

"Het dragen van modieuze kleding door de clerus was zo wijdverspreid dat het kritiek uitlokte in de literatuur uit die tijd, zoals te zien is in de beschrijving van de monnik door Chaucer in de 'Canterbury Tales'", zei Mitchell.  

De punten van de schoenen werden in de laat-middeleeuwse samenleving zo extreem lang dat de Engelse koning Eduard IV in 1463 een wet uitvaardigde die de lengte van de punten in Londen beperkte tot minder dan 5 centimeter. 

Puntige schoenen van een van de harnassen van keizer Maximiliaan I, uit 1485.
Sandstein/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Hoger risico op breuken

De meerderheid van de skeletten met sporen van knobbeltenen behoorden toe aan mannen, in al de sites en tijdperken die onderzocht werden in de studie. 

Het onderzoek suggereert ook dat de gezondheidskosten van de schoenenmode niet beperkt bleven tot knobbeltenen. 

Doctor Jenna Dittmar ontdekte dat skeletten met knobbeltenen ook vaker sporen vertoonden van breuken die meestal het gevolg zijn van een val, bijvoorbeeld aan de armen, wat erop wijst dat het individu naar voren is gevallen op zijn uitgestrekte armen. Dat verband was alleen significant bij mensen die gestorven waren toen ze ouder dan 45 waren.

"Modern klinisch onderzoek bij patiënten met hallux valgus heeft aangetoond dat de vervorming het moeilijker maakt om het evenwicht te bewaren en het risico op vallen doet toenemen bij oudere mensen", zei Dittmar. "Dat zou het grotere aantal van genezen gebroken beenderen kunnen verklaren dat we aangetroffen hebben bij middeleeuwse skeletten met deze aandoening."

De studie van het 'After the Plague'-team van Cambridge is gepubliceerd in het tijdschrift International Journal of Paleopathology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Cambridge.

Schoenen met lange punten zijn te zien in een onderdeel van een geïllustreerd manuscript uit de 15e eeuw.
Public domain

Meest gelezen