Belga Image

Stad Gent keurt omgevingsvergunning voor nieuwe invulling Sint-Annakerk goed, actiegroep vindt dat "veel te voorbarig"

Het Gentse stadsbestuur heeft de omgevingsvergunning voor de nieuwe invulling van de Sint-Annakerk goedgekeurd. Supermarktketen Delhaize wil er een buurtwinkel, een wijnbar en een restaurant in vestigen. Maar het is nog niet zeker dat die er allemaal zullen komen. Er moet nog aan een aantal voorwaarden voldaan worden vooraleer dat effectief gebeurt.

Het dossier rond de Sint-Annakerk in Gent heeft al heel wat teweeg gebracht. Er is, onder andere, een opvallende protestactie van muzikant Mikhail Bezverkhni geweest en het burgerinitiatief SOS Sint-Anna tekende beroep aan tegen de erfpacht die de stad verleent aan Delhaize om de kerk 99 jaar lang te mogen gebruiken. Nu heeft de stad de omgevingsvergunning voor een nieuwe invulling van de kerk goedgekeurd. Toch wil dat nog niet zeggen dat alles in kannen en kruiken is voor Delhaize.

Niet alles mag

Schepen Filip Watteeuw (Groen): "De omgevingsvergunning is goedgekeurd omdat het project voldoet aan alle eisen rond erfgoedbewaring. We leggen wel een aantal beperkingen op die moeten tegemoet komen aan de bezorgdheden van de buurt." Met andere woorden: er mag geen hinder zijn voor de buurtbewoners. "Er zou normaal een terras komen aan de achterkant van de kerk en dat mag niet omwille van inkijk. We vragen daar ook een geluidswerende muur", zegt de schepen. "Naast andere zaken, moet bijvoorbeeld binnen in de kerk het altaar blijven staan."

We zullen zien wat er gebeurt wanneer de Raad van State beslist over het erfpacht
Schepen Filip Watteeuw (Groen)

De omgevingsvergunning is dus goedgekeurd door de stad. Met die vergunning wordt een akkoord gegeven over wat er kan gebeuren met de kerk, rekening houdend met de buren, en met de omgeving ervan, mits een aantal beperkingen. 

Erfpacht

Daarnaast loopt er nog een procedure, die aangespannen is door actiegroep vzw SOS Sint-Anna, bij de Raad van State, in verband met het erfpacht.  Dat erfpacht zegt dat de kerk voor 99 jaar wordt overgedragen aan Delhaize, daarna wordt de stad weer eigenaar. Delhaize betaalt de stad daar jaarlijks 30.000 euro voor. Zo lang daar geen definitieve beslissing over is, is er nog geen zekerheid over wat er precies met de kerk zal gebeuren: "We zullen zien wat de uitspraak is. Alle betrokken partijen zullen zich moeten schikken naar wat daar beslist wordt", zegt schepen Watteeuw.

"Veel te voorbarig"

De actiegroep vzw SOS Sint-Anna protesteert al jaren tegen de komst van de supermarktketen in de kerk. De groep is vooral verwonderd dat de stad de omgevingsvergunning goedkeurt vóór de beslissing van de Raad van State in verband met het erfpacht. "Ik vind het vreemd dat de stad de kar voor het paard spant", zegt actievoerder Paul Van Houtte. "Ik begrijp niet dat de stad de omgevingsvergunning al goedkeurt, terwijl het nog niet zeker is dat Delhaize die zal kunnen uitvoeren."

Het is alsof je toestemming krijgt om ergens een huis te bouwen, terwijl het nog niet zeker is dat je dat op dat stuk grond mag doen

Paul Van Houtte van SOS Sint-Anna

"Het is alsof je een vergunning aanvraagt om een huis te bouwen op een stuk grond waarvan je nog geen eigenaar bent",  geeft Van Houtte als voorbeeld. Van Houtte vraagt zich nu af wat de stad zal doen indien de Raad van State beslist om geen erfpacht te verlenen. "Het is veel te voorbarig", vindt hij.

kasto80

Meest gelezen