Minder uithuiszettingen in 2020, maar problemen op de huurmarkt blijven groot

10.072: zoveel huishoudens dreigden vorig jaar in Vlaanderen uit hun huis te worden gezet. Zo blijkt uit een bevraging van de VVSG, de vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden, bij haar leden. Het aantal ligt lager dan in 2019, maar de problemen op de huurmarkt blijven groot.

In 2019  waren er 11.183 uithuiszettingen. Vorig jaar, in 2020, waren dat er dus goed duizend minder. Op het eerste zicht lijkt dit goed nieuws. Maar het aantal had veel hoger kunnen zijn want wegens de coronacrisis werden uithuiszettingen tot midden juli 2020 opgeschort.

Het  gebrek aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen is volgens de VVSG het grootste pijnpunt. Ook de lange wachttijden voor een sociale woning en het feit dat sociale huurders op de private huurmark gediscrimineerd worden, vormen een probleem. Op de private huurmarkt is het aanbod van woningen voor sociale huurders te klein.

Een te laag inkomen, schulden, het niet betalen van de huur maar ook het niet nakomen van andere verplichtingen door de huurders, doet vooral verhuurders naar het vredegerecht stappen om huurders uit hun huis het laten zetten. Tijdens de procedure vraagt de vrederechter vaak bemiddeling van het OCMW om voor de uitgezette huurders een oplossing te vinden.  Maar meestal komt die bemiddeling te laat, zegt Nathalie Debast van de VVSG. "De problemen zijn vaak al te groot en te geëscaleerd als de verhuurder een proces aanspant. OCMW's hebben het dan moeilijk om nog een aanvaardbare oplossing te kunnen uitwerken."

De VVSG vraagt dat steden en gemeenten maatregelen nemen om een voldoende aanbod aan sociale huurwoningen te voorzien door samen te werken met sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Die kunnen sociale woningen laten bouwen, bestaande woningen renoveren of woningen op de private huurmarkt huren om die aan sociale huurders te verhuren. Ook pleit de VVSG voor een uitbreiding van het systeem van huursubsidies en huurpremies waarmee huurders  op de private huurmarkt ondersteund worden om betaalbaar te huren.

Sinds juni vorig jaar is er ook het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen. Maar OCMW’s vinden nog te weinig de weg naar dit fonds. Ook dat wordt een werkpunt voor de VVSG  de volgende maanden.

Meest gelezen