Minister van Leefmilieu Demir (N-VA) over PFOS-schandaal: "Waarom is bepaalde informatie niet doorgestroomd?"

"De vraag is vooral wat is er fout gelopen en waarom is bepaalde informatie niet doorgestroomd?" Zo reageert Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) in "De zevende dag" voor het eerst op het PFOS-schandaal door de verontreiniging met de chemische stof in Zwijndrecht. Met het dossier veroorzaakte ze heel wat politieke deining toen ze woensdag in het Vlaams parlement zélf de suggestie deed om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten naar de PFOS-vervuiling.

Waarover gaat het PFOS-schandaal?

Eerder deze week ontstond er een rel in het Vlaams parlement toen Demir - als minister en dus deel van de meerderheid - zelf aanstuurde op de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie - een controlemechanisme van het parlement dat meestal wordt ingezet door de oppositie - naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht

De vervuiling door de chemische fabriek 3M in Zwijndrecht kwam aan het licht door de graafwerken in het kader van de Oosterweelverbinding. In de grond rond de werf werden hoge concentraties van de chemische stof PFOS gevonden, wat allerlei gezondheidsklachten, zoals kanker, kan veroorzaken. 

De kritiek is dat het probleem al jaren gekend was, maar dat het te lang heeft geduurd voordat er actie werd ondernomen door de bevoegde instanties. 

Informatiedoorstroming

De vraag die Demir zich vooral stelt bij het hele dossier is: "Wat is hier aan de hand? Er zijn heel wat studies en besprekingen rond het onderwerp geweest. Ik versta niet dat die informatie niet doorstroomt. Laten we dat eens onderzoeken. Is hier een systeemfout? De verhouding 3M, lokale besturen, administraties: hoe is die structuur opgezet? Is er informatie die we missen? Het zijn die zaken die onderzocht moeten worden om zulke voorvallen in de toekomst te vermijden."

Bekijk hier het volledige gesprek met Zuhal Demir in "De zevende dag" (en lees verder na de video): 

Videospeler inladen...

In 2000 was er immers al bloedonderzoek gedaan bij de werknemers van 3M, waaruit was gebleken dat er een aanwezigheid van de schadelijke stof was. In 2004 was er een onderzoek van de Universiteit Antwerpen geweest waaruit duidelijk werd dat er bij dieren de hoogste concentratie van PFOS ter wereld aanwezig was. En ook de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde daar meerdere studies en metingen uit. 

Die laatste moet morgen op een extra ministerraad overigens uitleg geven bij de manier waarop ze de afgelopen 20 jaar het PFOS-dossier in Zwijndrecht heeft aangepakt. 

Politieke rel

Demir benadrukt trouwens dat de demarche van woensdag, waarbij ze zelf suggereerde om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, niet was doorgesproken met coalitiepartners. Over de manier waarop was dan ook enige ontevredenheid bij de coalitiepartners van de Vlaamse regering (CD&V en Open VLD). Maar dat er snel duidelijkheid en zekerheid geschapen moet worden over de PFOS-verontreiniging in Zwijndrecht, daarover zijn de regeringsleden het wél eens. Voor Demir is dat de kern van de zaak, benadrukte ze in "De zevende dag". 

En die zekerheid en duidelijk komt er ook volgens haar. "Er is een opdrachthouder aangesteld die zich moet bezighouden met een wetenschappelijke aanpak van de PFOS-vervuiling." Dat gaat onder andere over het afnemen van bloedstalen bij de omwonenden om te controleren of er PFOS aanwezig is en of het de norm overschrijdt. Daarnaast komen er ook bodem- en watercontroles. 

In de tussentijd - tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen - moeten de omwonenden extra voorzichtig zijn met het eten van zelfgekweekte groenten en fruit, en eieren van eigen kippen. 

Meest gelezen