Caspar Huurdeman

3.000 Vlaamse sportclubs in financiële moeilijkheden door corona

15 procent van de Vlaamse sportclubs zit in financieel slechte papieren door corona. De inkomsten uit lidgelden, evenementen of sponsoring droogden op, maar de kosten bleven (huur van gebouwen, leningen …). Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij ruim 700 sportclubs in Vlaanderen. De federatie stuurt coaches naar de clubs met (gratis) advies om de financiële problemen op te lossen, maar ook om de leden beter aan zich te binden.

Het was al langer duidelijk dat corona er stevig heeft ingehakt bij de amateursportclubs. Maar om de problemen cijfermatig in kaart te brengen, deed de Vlaamse Sportfederatie, de koepelorganisatie van die amateursportclubs, een bevraging bij haar 20.000 sportclubs (goed voor 1,4 miljoen leden). 703 sportclubs deden mee.

De meest opvallende vaststelling: 15 procent van de sportclubs geeft aan in slechte financiële papieren te zitten. Dat zijn er in absolute cijfers toch een 3000. Niet niks, zegt ook Lien Berton, coördinator clubondersteuning bij de Vlaamse Sportfederatie: “De cijfers tonen dat de sportclubs zwaar geleden hebben onder de coronacrisis. Niet alleen geeft 15 procent aan dat ze in het rood staan, van de overige 85 procent zijn er nog heel wat clubs met nauwelijks of geen financiële reserves.”

Inkomsten vallen weg, kosten blijven

Het is niet lang zoeken naar de oorzaak van de financiële problemen bij de Vlaamse sportclubs: tijdens de coronacrisis droogden de inkomsten op, maar liepen de vaste kosten gewoon door. 77 procent van de sportclubs geeft in de bevraging aan dat ze voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van lidgelden, 50 procent haalt een belangrijk deel uit events en sponsoring, en bij 29 procent brengt de kantine geld in het laatje.

Lien Berton geeft het voorbeeld van de lidgelden: “In sommige sporttakken, waaronder bijvoorbeeld de vechtsporten, hebben erg veel leden hun lidmaatschap het afgelopen jaar stopgezet omdat ze niet naar de club konden. " Intussen bleven bij de meeste sportclubs de vaste kosten gewoon doorlopen. 85 procent van de clubs huurt infrastructuur en 11 procent heeft nog openstaande leningen.

Leden moeten meer bij de club betrokken worden

De Vlaamse Sportfederatie blijft niet bij de pakken zitten en gaat haar 20.000 sportclubs – wel ja – coachen! Met 1 miljoen euro van minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zal de Sportfederatie coaches naar de clubs sturen om te helpen bij de zoektocht naar nieuwe sponsors en bij het opstellen van beleidsplannen die rekening houden met crisissen.

De coaches gaan de clubs ook leren om hun leden beter aan zich te binden. Die leden moeten zich betrokken voelen bij de club en niet louter ‘klant’ zoals nu vaak het geval is. Dan gaan ze bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn hun lidgeld terug te vragen als ze een tijdje niet kunnen sporten. 

De clubs zijn duidelijk blij met de hulplijn, want er is ook veel interesse voor de webinars en bijscholingen in het kader van de campagne ‘Herlaad jouw sportclub’. Lien Berton: “Elke week zijn er meer dan 150 inschrijvingen en voor het webinar rond sponsors zoeken was er zelfs dubbel zoveel animo.” 

Meest gelezen