Na 20 jaar protest komt fietsostrade Antwerpen - Essen mogelijk toch naast spoorweg in Kapellen

Mogelijk komt een ontbrekend stuk fietsostrade in Kapellen er dan toch. Het gaat om een stuk van 1,5 kilometer langs de spoorweg op de fietsostrade F14 tussen Antwerpen en Essen. Een bewoner die vlakbij de grond aan de spoorweg woont, heeft al twee keer bezwaar aangetekend tegen de aanleg uit vrees voor privacy. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD) heeft met de bewoner overlegd: "Met wat goede wil kunnen we dit dossier tot een goed einde brengen." 

Mogelijk kunnen fietsers binnenkort toch in één vlotte beweging van Antwerpen en naar Essen fietsen en omgekeerd. De fietsostrade F14 volgt de spoorweg, behalve in Kapellen. Tussen het station van Sint-Mariaburg in Ekeren en de spooroverweg Vloeiende in Kapellen, zo'n 1,5 kilometer, moeten fietsers een omweg maken. Daar ontbreekt een stuk fietsostrade omdat een bewoner vlakbij de grond aan de spoorweg vreest voor een gebrek aan privacy, als de fietsostrade er komt.

Groene buffer

"De buurtbewoner dringt aan op een robuust groenscherm", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. "Dat moet zowel dienen als geluidsbuffer tegen spoorlijn 12, als tegen inkijk  van fietsers en voetgangers op de fietsostrade. Met wat goede wil kunnen die voorwaarden ingevuld worden en kunnen we dit dossier tot een goed einde brengen en het fietscomfort verbeteren."

Na de bezwaren van de bewoner, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen al twee keer de bouwvergunning van de provincie vernietigd. De provincie heeft intussen een derde aanvraag ingediend. De gemeenteraad van Kapellen moet dat volgende week bespreken. Daarbij zal de gemeente rekening houden met de voorwaarden van de bewoner. Van Mechelen meent alvast dat de aanvraag goedgekeurd zal worden en dat er een einde zou komen aan een discussie die al 20 jaar duurt.

Meest gelezen