Bevraging bij Vlaamse middelbare scholieren: vooral vijfdejaars hebben voorbije coronaschooljaar als erg zwaar ervaren

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) vroeg de scholieren om terug te blikken op het voorbije coronajaar. Vooral de vijfdejaars uit het middelbaar onderwijs, die bijna het hele schooljaar gedeeltelijk afstandsonderwijs hebben gekregen, laten zich opvallend vaker negatief uit. 

Zo blijken ze het minst vaak tevreden over de inspanningen van hun school om er een leuk jaar van te maken. Ze geven ook aan dat het dit jaar moeilijker was om vrienden te maken en ervaren ook de impact van corona op hun leerresultaten het sterkst.

Maar liefst 60 procent geeft aan dat zijn punten slechter dan vroeger zijn door corona en ook de onzekerheid over de eigen slaagkansen is bij deze groep het grootst. 

Eerste graad en zesdejaars zijn het vaakst tevreden

Jongere leerlingen uit de eerste graad zijn dan weer het vaakst positief over het voorbije jaar. Zij konden het hele jaar voltijds naar school (op een verlengde herfstvakantie, krokus- en paaspauze na).

Zo vindt 72 procent van de eerstejaars dat de school haar best deed om er toch nog een leuk jaar van te maken. Maar ook bij de zesdejaars is meer dan de helft (52 procent) die mening toegedaan.  Terwijl dit voor de vijfdejaars dus maar een 36 procent is. 

Blij dat de extra inspanningen voor de jongste en de oudste leerlingen geloond hebben

Louis Notte, voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel

De Vlaamse Scholierenkoepel besluit dat de extra aandacht voor belangrijke schakelmomenten zoals de eerste graad en het zesde jaar dus geloond hebben. Zo konden vele zesdejaars nog een alternatieve 'honderd dagen' vieren en ook proclamaties zijn weer mogelijk dankzij de betere coronacijfers. 

Leuke en verbindende activiteiten met de klas

Dat scholieren erg veel belang hechten aan leuke momenten samen met de klas blijkt  ook uit de top 3 van maatregelen die de leerlingen liever kwijt dan rijk zijn.

Het mondmasker staat het vaakst op 1 als meest irritante maatregel. Maar ook een verbod op buitenschoolse uitstappen willen de scholieren liever niet meer meemaken. Ze hebben dat samen met de leuke activiteiten op de school gemist in dit coronajaar.

De Vlaamse Scholierenkoepel vraagt dan ook om volgend schooljaar leuke en verbindende activiteiten op en buiten de school echt weer op het programma te zetten.

Wil je het hele rapport van VSK raadplegen? Dat kan hier.

Meest gelezen