Cedric Verhelst

17e-eeuwse hoeve Abdij van Park gerestaureerd

De 17e-eeuwse hoeve van de Abdij van Park in Leuven is gerestaureerd. De tiendenschuur, de koeienstallen en het melkhuisje kregen een grondige opknapbeurt. "We hebben geprobeerd om de nieuwe functie van de gebouwen zo dicht mogelijk te laten aansluiten op diegene die ze vroeger hadden", vertelt de architect van de stad, Katrien Deckers.

Aan de buitenkant van de hoeve is niets veranderd en ook het houten gebinte kon vrijwel volledig bewaard blijven. De voormalige koeienstal zal vanaf nu opnieuw gebruikt worden als stal door de bioboeren uit de buurt. "Op de eerste verdieping komt er een leslokaal voor Landwijzer. Zij leiden in Vlaanderen bioboeren op. In de tiendenschuur zit een stuk nieuwbouw waarin de winkel van de Wikke zal komen. De schuur zelf kan ook gebruikt worden voor kleine evenementen", vertelt Deckers. De Wikke is een project van de abdij waar je wekelijks zelfgeteelde biogroenten en -fruit kunt bestellen. Ook in het melkhuisje zal opnieuw melk verwerkt worden. "Met de melk van de boeren gaan ze daar kaas maken."

Vleermuizen welkom

Pas vanaf 9 september zal het grote publiek de renovatie kunnen bewonderen. Dan wordt de gerestaureerde hoeve officieel ingehuldigd. De abdijwinkel van De Wikke en het melkhuisje moeten eerst nog ingericht worden. "Om er een bruikbaar en praktisch gebouw van te maken, moesten we bepaalde dingen aanpassen aan de hedendaagse bouwnormen. Voor de vleermuizen hebben we zelfs speciale invliegopeningen en vleermuisvriendelijke verlichting op de hooizolder voorzien. Oud en nieuw samenbrengen, rekening houdende met natuurbehoud en de moderne noden, dat was de uitdaging van dit project", aldus de architect.

De restauratie van de hoeve en haar bijgebouwen is een onderdeel van een grotere restauratie van de volledige abdijsite. De werken daarvoor begonnen al in 2011. Op de planning staan nu nog de restauratie van de oost- en noordvleugel van de abdij en van de infirmerie. Ook het neerhof zal volgend jaar worden heraangelegd. Alle werken zouden in 2025 moeten afgerond zijn. In 2029 bestaat de Abdij van Park 900 jaar.

Cedric Verhelst

Meest gelezen