Resultaten bodemstalen PFOS op Antwerpse Linkeroever geruststellend: "Hoe verder van 3M, hoe beter de waarden"

De stad Antwerpen heeft vorige week op vier plaatsen op de Antwerpse Linkeroever bodemstalen laten nemen en analyseren.  Daaruit moest blijken of er ook op Antwerps grondgebied sprake was van verontreiniging met PFOS zoals in Zwijndrecht, maar de resultaten vallen mee, zegt schepen van Milieu Tom Meeuws (Vooruit). "Aan het Sint-Annabos, de plek dicht bij de oosterweelwerf, wordt de bodemsaneringsnorm overschreden, maar op de drie andere plekken, in woongebieden, niet."

De stad Antwerpen heeft vorige week  12 bodemstalen laten nemen op 4 locaties op Linkeroever. Op 3 plekken lagen de waarden onder de bodemsaneringsnorm, het verontreinigingsniveau dat een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu.

Hoe verder we meten van de 3M-fabriek, hoe beter de waarden zijn en hoe dus minder erg de verontreiniging.

Tom Meeuws, schepen van milieu (Vooruit)

Uit de resultaten blijkt dat enkel op de meetplaats die het dichtst bij de 3M-fabriek ligt, de normen overschreden worden. "Aan het Sint-Annabos, vlak bij de Oosterweelwerf, worden de bodemsaneringsnormen overschreden", zegt schepen Tom Meeuws, "maar het goede nieuws is dat op drie andere plekken in woongebieden, een braakliggend terrein naast een school,  de voetbalvelden van de City Pirates en ook het nieuwe woonproject aan het Galgenweel,  ze daar niet worden overschreden. Hoe verder we meten van 3M, hoe beter de waarden zijn en hoe  minder erg de verontreiniging."

Het is wel zo, bij 8 van de 12 bodemstalen is er een overschrijding van de richtwaarden. Op het terrein aan de school, de voetbalvelden en in het Sint-Annabos. Enkel aan het Galgenweel is de kwaliteit van de bodem voldoende. "Deze resultaten verdienen verdere opvolging en verder overleg met OVAM en andere instanties", zegt Meeuws op Radio 2 Antwerpen.

Ook Schelle neemt stalen van grond en voeding

De gemeente Schelle, die ook voor een deel nog binnen de 10 kilometer van de 3M-fabriek ligt, gaat nu zelf onderzoeken of er ook bij hen PFOS aanwezig is. Het college laat op vijf locaties  bodemstalen nemen, vraagt een analyse van een groentestaal van de volkstuin Aerdborg en van de eieren bij drie inwoners die kippen aankochten met een subsidie. "Er zijn veel mensen ongerust, zegt CD&V-schepen van landbouw Axel Boen: "Wij krijgen behoorlijk wat vragen, ik verschoot daar zelf van. Hier wordt nog zelf groenten gekweekt en veel dieren gehouden, we hebben ook enkele projecten zoals de plukboerderij die zich vragen stellen omdat hun klanten vragen of de groenten die ze plukken wel in orde zijn. Daarom hebben we besloten om pro-actief bepaalde sites te gaan testen."

Overleg burgemeesters

Schelle was samen met nog enkele andere gemeenten in de 10 kilometerzone uitgenodigd op een overleg met onder andere minister Beke gisterenavond. Het gaat dan van Aartselaar en Hemiksem in het zuiden van Antwerpen tot Schoten en Stabroek in het noorden. Ze werden gevraagd om ook aan hun inwoners duidelijk te maken, dat ze nog maar 1 ei uit eigen tuin mogen eten per week.

Schelle gaat dus zelf onderzoek doen, andere gemeenten hopen dat een ruimer onderzoek zal gebeuren in de hele regio. "Ik denk dat het belangrijk is dat die onderzoeken door dezelfde instantie gebeuren volgens dezelfde parameters", zegt Sophie De Wit, de burgemeester van Aartselaar (N-VA). "Ik weet dat men vanuit Vlaanderen dit verhaal nauwgezet heeft opgenomen, ook OVAM is met die onderzoeken bezig. Wij zijn als gemeente daar niet in gespecialiseerd, het lijkt mij logischer dat dat in coördinatie en onder toezicht van de hogere overheid zal gebeuren."

Meest gelezen