Stad Mechelen

PFOS-zaak maakt Mechelen ongerust: stadsbestuur vraagt bodemonderzoek in buurt chemiebedrijf Chemours

In Mechelen is er wel degelijk vervuiling met PFAS aangetroffen op het gebied naast de fabriek Chemours op de DuPont-site in Mechelen-Zuid. Maar die bleef onder de alarmdrempel. Volgens de Vlaamse omgevingsinspectie is er geen reden om aan te nemen dat er verontreiniging is in woonwijken in de buurt. Maar om dat uit te sluiten, heeft het stadsbestuur van Mechelen nu gevraagd om ook daar stalen van het grondwater en de bodem te nemen. 

Ook Mechelen maakt zich ongerust over PFAS-vervuiling op zijn grondgebied. PFAS is een groep chemische verbindingen, waartoe ook PFOS hoort. Ook bij het maken van teflon, bijvoorbeeld voor de antiaanbaklaag van pannen, wordt PFAS gebruikt. Teflon werd geproduceerd door Chemours op de Dupont-site in Mechelen. 

We willen een volledig beeld van wat zich daar afspeelt, of er een probleem is en waarover we dan spreken

Alexander Vandersmissen, burgemeester Mechelen (Open VLD)

OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en Chemours gaven deze ochtend uitleg op een extra schepencollege. "De bedoeling is dat ze wat uitleg komen geven over de situatie op de site en eventueel daarrond," zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "We willen een volledig beeld van wat zich daar afspeelt, of er een probleem is en waarover we dan spreken. Dan kunnen we ook bekijken of er nog stappen ondernomen moeten worden en welke dan."

Bodemonderzoek naar mogelijke verontreiniging op Mechelen-Zuid

“Om na te gaan of er verontreiniging door perfluoridecomponenten aanwezig is in de omgeving van de productiebedrijf Chemours op Mechelen-Zuid worden er op kortst mogelijke termijn bodem- en grondwaterstalen afgenomen in de buurt. Dat zijn het stadsbestuur, OVAM, de omgevingsinspectie en Chemours vandaag overeengekomen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

“Chemours heeft ons uitgelegd – bevestigd door de omgevingsinspectie – dat de productie volledig gesloten verloopt, en dat er geen emissies van perfluoriden vrijkomen, maar toch willen we objectieve resultaten kunnen voorleggen aan de bewoners en alle betrokkenen. Wij moeten dus 100% zeker zijn of de PFOS-norm afkomstig van industriële activiteit in het verleden in het woongebied rondom lager is dan toegelaten of zelfs helemaal afwezig”, zegt schepen van leefmilieu Marina De Bie.

De stad organiseert later deze maand ook nog een infomoment voor de omwonenden van de oude brandweerkazerne aan de Dageraadstraat. PFOS zit namelijk ook in blusschuim. Daarover wil de stad buurtbewoners informeren. 

Meest gelezen