Kunstleerkrachten vechten nieuwe eindtermen aan bij Grondwettelijk Hof: "Brengen kunstvakken in het gedrang"

Hart voor Onderwijs, een vereniging van kunstleerkrachten uit alle onderwijsnetten, trekt naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs aan te vechten. Volgens de kunstleerkrachten brengen de nieuwe eindtermen door de overdreven aandacht voor wetenschap en techniek de kunstvakken in het gedrang. 

Sinds september vorig jaar al voeren de kunstleerkrachten ludieke acties om hun bezorgdheden te uiten over de nieuwe eindtermen. Die zouden het minimum moeten vastleggen van wat leerlingen moeten kennen en kunnen, maar zijn nu maximumdoelstellingen geworden, vindt Griet Van Heddeghem, leerkracht kunstgeschiedenis aan het Secundair Kunstinstituut in Gent en één van de initiatiefnemers. 

De schooluitval zal niet verminderen, maar net groter worden

Griet Van Heddeghem, leerkracht kunstgeschiedenis

En er zijn ook heel veel nieuwe eindtermen, zodat er moet geschoven worden met uurroosters en dit gaat vaak ten koste van de kunstvakken, luidt het.

Want deze nieuwe eindtermen hechten overdreven belang aan wetenschappen en techniek, de zogenaamde STEM-vakken, vindt Van Heddeghem.  En daardoor is er minder ruimte voor kunst en cultuur.

“Terwijl onze leerlingen net bewust voor die kunstvakken hebben gekozen. Dat zijn de vakken die hen motiveren, niet wiskunde en wetenschappen”. 

De kunstleerkrachten vrezen dan ook dat een deel van hun leerlingen gaat afhaken. De schooluitval zal niet verminderen, maar integendeel groter worden, waarschuwt Van Heddeghem. 

Eigen aanpak

Want het kunstonderwijs heeft ook een eigen aanpak die door de leerlingen en hun ouders erg wordt gewaardeerd, zegt Van Heddeghem. Zo is er volgens haar veel aandacht voor het groeiproces van de leerlingen en is er ook vaak individuele begeleiding door de leerkracht. 

We hebben het gevoel dat we niet worden gehoord in deze modernisering

Griet Van Heddeghem, leerkracht kunstgeschiedenis

"We vragen met onze vereniging 'Hart voor Onderwijs' al lang naar een constructieve dialoog met de Vlaamse regering om onze bezorgdheden naar voor te brengen. Maar we vinden geen gehoor", zegt Van Heddeghem.

“We hebben het gevoel dat het kunstonderwijs is vergeten in de hele hervorming van het secundair onderwijs en dat onze stem niet wordt gehoord. Daarom dat we nu onze toevlucht nemen tot een procedure bij het het Grondwettelijk Hof in de hoop dat het Hof deze eindtermen die voor onze leerlingen nadelig zijn, vernietigt”. 

Meest gelezen