© BSIP / Reporters

Belgische bevolking groeit minder snel door coronacrisis: vorig jaar meer overlijdens dan geboortes

België telde begin dit jaar 11.521.238 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat zijn 28.597 inwoners meer dan begin 2020. Het bevolkingsaantal is vorig jaar veel minder snel gestegen dan de jaren daarvoor. Dat heeft te maken met de coronacrisis. Voor het eerst sinds lang stierven er in België meer mensen dan dat er kinderen geboren werden. Toch stijgt het bevolkingsaantal lichtjes, omdat er zich meer mensen uit het buitenland in België zijn komen vestigen dan dat er mensen uitgeweken zijn. 

Op 1 januari 2021 telde België wettelijk 11.521.238 inwoners. Dat blijkt uit officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het afgelopen jaar groeide de Belgische bevolking met 28.597 inwoners of 0,25 procent. Dat is een halvering in vergelijking met de voorgaande jaren, waar het groeipercentage steeds rond de 0,5 procent schommelde. 

Uit de cijfers blijkt dat de coronapandemie een grote impact had op de demografie. Zo is het natuurlijke saldo - het verschil tussen geboorten en overlijdens - in ons land voor het eerst negatief. Dat betekent dat er in 2020 meer mensen stierven dan er geboren werden. Het verschil komt op -13.111. In 2019 bedroeg het natuurlijke saldo nog +8.358. 

Toch is de bevolkingsgroei positief. Dat komt door het internationaal migratiesaldo. In 2020 kwamen er meer mensen uit het buitenland in België wonen dan dat er wegtrokken. Het verschil komt op +41.756. Dat compenseert het negatieve natuurlijke saldo en zorgt voor een lichte stijging. 

Dalingen in geboorte- en migratiecijfers

De daling in het natuurlijke saldo is in 2020 erg scherp. In 2020 overleden in België 126.850 mensen, een stijging met meer dan 16,6 procent in vergelijking met 2019. Ook het aantal geboortes daalde vrij sterk. Er werden 113.739 baby's geboren, een daling met 2,9 procent. Tussen 2018 en 2019 bedroeg die daling 0,6 procent. 

Maar ook het internationaal migratiesaldo daalt sterk in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2019 bedroeg dat saldo nog +55.031. In 2020 daalde zowel de immigratie als de emigratie. Er waren 144.169 immigraties, dat is 17,4 procent minder dan in 2019. 102.413 mensen trokken in 2020 weg uit België, dat is 14,3 procent minder dan het jaar daarvoor. Waarschijnlijk hebben die dalingen ook te maken met de coronapandemie, omdat het verkeer van personen beperkt werd. 

Wie immigreerde naar België?

De top vijf van de nationaliteiten die in 2020 naar België immigreerde is gelijk aan die in 2019. Het gaat in de eerste plaats om Belgen die na een verblijf buiten België terugkeren, gevolgd door Roemenen, Fransen, Nederlanders en Italianen

Luxemburg snelst groeiende provincie

In het Vlaams Gewest was Vlaams-Brabant opnieuw de provincie met de grootste groei in 2020 met 0,54 procent. De provincies Oost-Vlaanderen (0,43 procent), Limburg (0,35 procent) en Antwerpen (0,31 procent) volgen op respectievelijk positie 2, 3 en 4. De traagst groeiende provincie was West-Vlaanderen met een groei van 0,2 procent. 

In heel België is Luxemburg de snelst groeiende provincie (+0,69 procent). De bevolking in de provincies Luik en Henegouwen kromp met 0,07 procent in beide provincies. In Waals-Brabant en Namen was er wel een groei met respectievelijk 0,34 en 0,25 procent. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige gewest waar het natuurlijke saldo positief bleef in 2020 en er dus meer baby's geboren werden dan dat er mensen stierven. 

Meest gelezen