Brusselse regering beslist: hoofddoek moet kunnen achter de schermen bij MIVB

De Brusselse regering gaat niet in beroep tegen de veroordeling van de MIVB voor discriminatie. De beslissing komt er nadat de Brusselse vervoersmaatschappij een vrouw met een hoofddoek tot twee maal toe niet in dienst heeft genomen. De veroordeling leidde tot spanningen binnen de Brusselse meerderheid. Als compromis vraagt de Brusselse regering aan de MIVB dat het interne arbeidsreglement wordt aangepast.

Wat voorafging

Begin mei veroordeelde de arbeidsrechtbank in Brussel de MIVB tot een boete van ruim 50.000 euro, omdat de openbaarvervoersmaatschappij zich schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie tegenover een vrouw die een hoofddoek draagt. De vrouw had op twee verschillende momenten gesolliciteerd voor een administratieve functie, maar werd twee keer niet aangenomen. De MIVB beweerde dat dit niet door haar hoofddoek kwam, maar de rechter oordeelde van wel. 

De vervoersmaatschappij ging niet in beroep, maar dat was tegen de zin van meerderheidspartij Open VLD. Zo kwam het dossier op het bord van de Brusselse regering terecht. Socialisten en groenen willen geen totaalverbod op het dragen van een hoofddoek bij de MIVB. Open VLD en Défi, en oppositiepartij MR vonden dit onaanvaardbaar. Défi dreigde zelfs uit de regering te stappen.

Er is nu toch een politiek akkoord over de Brusselse hoofddoekkwestie. In een persbericht laat de Brusselse regering weten dat ze niet in beroep zal gaan tegen de veroordeling van de MIVB voor discriminatie. Ze benadrukt wel "het belang van neutraal en onpartijdig personeel, dat aan de basis ligt van de werking en de organisatie van de openbare diensten in het algemeen."

 Volgens het huidige reglement geldt een totaalverbod op religieuze tekens. De Brusselse regering vraagt nu dat de MIVB haar arbeidsreglement aanpast voor bepaalde gevallen. Zo zal iemand die achter de schermen werkt wel een hoofddoek moeten kunnen dragen.

"Voor iedereen die een leidinggevende functie heeft of die in direct contact komt met het publiek geldt een verbod op levensbeschouwelijke tekens." Zo kunnen bijvoorbeeld chauffeurs, controleurs en loketpersoneel geen hoofddoek of een kettinkje met een kruisteken dragen. Verder wil de Brusselse regering een breder, parlementair debat starten over het neutraliteitsprincipe bij openbare diensten.

Deze beslissing is volledig onbegrijpelijk

Georges-Louis Bouchez, MR-voorzitter

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vindt dat de neutraliteit van de staat door de beslissing van de Brusselse regering op de helling komt te staan. "Principieel is de beslissing volledig onbegrijpelijk", zegt Bouchez.  "Dat betekent dat de regering-Vervoort zich achter het vonnis van de arbeidsrechter schaart, terwijl de MIVB net geprezen wordt door de inspanningen in de strijd tegen discriminatie."

"Het is onbegrijpelijk hoe lichtzinnig de Brusselse regering omspringt met de neutraliteit van onze overheid", vindt ook Cieltje Van Achter, N-VA fractieleider in het Brussels Parlement. "Van Open Vld en DéFI zou je verwachten dat zij de basisbeginselen van onze liberale rechtsstaat in stand willen houden. 

Een van de grootste lessen is dat de Brusselse Regering hopeloos verdeeld is

Bianca Debaets, CD&V-parlementslid

DéFI-voorzitter François De Smet benadrukt dat hij het betreurt dat de MIVB niet in beroep gaat, maar verdedigt het akkoord. "Tussen een onzeker beroep en de neutraliteit hebben we voor het tweede gekozen", zegt De Smet. "Maar ik blijf erbij dat wat gebeurd is - een beslissing opleggen aan het MIVB-management - niet voor herhaling vatbaar is"

CD&V-parlementslid Bianca Debaets is overtuigd van de meerwaarde die religie en levensbeschouwing kunnen bieden. "Maar wie een gezagsfunctie vervult of in contact komt met het publiek, moet neutraliteit aan de dag leggen in dienstverlening en voorkomen", vindt Debaets. "Maar een van de grootste lessen die we kunnen trekken uit heel deze heisa, is toch wel dat de Brusselse Regering hopeloos verdeeld is".

Meest gelezen