Nicolas Maeterlinck

Burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal roepen op om Oosterweelwerken verder te zetten

De Antwerpse burgerbewegingen, die ijveren voor een leefbare stad, willen niet dat de werken aan Oosterweel tijdelijk worden stilgelegd. Ze pleiten voor het inkapselen en verder saneren van de vervuilde grond in Zwijndrecht. 

Mochten de Oosterweelwerken stilgelegd worden, zou ook de sanering stilvallen. Dat is de redenering die de burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal op een persconferentie hebben toegelicht. "Het inkapselen van sterk vervuilde grond is altijd beter dan die onaangeroerd te laten liggen", zegt dokter Dirk Avonts van Ademloos. Doorsijpeling van regenwater verspreidt immers de vervuiling via het grondwater. En droge vervuilde grond doet ook vervuild stof opwaaien.

De burgerbewegingen wijzen er op dat de kritische PFOS-werken op de vervuilde terreinen over een drietal weken voorbij zijn. "Het stopzetten ervan zou ettelijke miljoenen schadeclaims van de aannemer betekenen.", vult Peter Vermeulen van Ringland aan. "Bij zulke grote werken moet je de problemen oplossen naargelang ze zich stellen. En hier moeten we uiteraard een evenwicht blijven nastreven tussen leefbaarheid en volksgezondheid", zo zegt Vermeulen nog.

Manu Claeys van stRaten-generaal maakt daarbij een andere vergelijking. "Als je een bouwaanvraag doet voor een woning, dan wordt er verwacht dat die woning er zal uitzien zoals de goedgekeurde plannen voorschrijven. Bij werken die zich over ettelijke kilometers uitstrekken, kom je onderweg voortdurend problemen tegen die aanpassingen vergen." Vermeulen voegt eraan toe: "In het verdere traject zullen we ongetwijfeld nog problemen tegenkomen. Het zou onbegrijpelijk zijn het hele project nu op de helling te zetten. Maar uiteraard moeten we het probleem vandaag ook ten gronde aanpakken." 

Tegenvaller

"Uiteraard is dit een tegenvaller", zegt Vermeulen. De hele heisa brengt het Oosterweelproject in een negatieve sfeer. Maar de burgerbewegingen waarschuwen ook voor paniek. Ze oordelen dat, op basis van hun informatie, bouwheer Lantis zijn verantwoordelijkheid opnam en handelde volgens het zorgvuldigheidsprincipe. Lantis bracht immers al in 2016-2017 de tot dan onbekende graad van vervuiling in de omgeving van de 3M fabriek in kaart met 650 bodemstalen en rapporteerde daarover aan de Vlaamse regering en OVAM.

De burgerbewegingen steunen volop de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement om te analyseren wat er misliep. En zo beklemtonen hun woordvoerders: "Het voortzetten van de Oosterweelwerken primeert niet op de leefbaarheid en gezondheid binnen en buiten de werfzone. Ze zijn allebeid belangrijk en niet wederzijds uitsluitend." De burgerbewegingen delen de bekommernissen van de omwonenden en vinden de aanstelling van een opdrachthouder, die met adviezen zal komen, een goede zaak. "Op partijpolitieke profilering of onderling opbod zit nu niemand te wachten.", zo besluit Manu Claeys, die zelf als vertegenwoordiger van de burgerbewegingen zetelt in de raad van bestuur van Lantis. 

Meest gelezen