Geluidsmetingen in Mol, Dessel en Retie voor aanleg verbindingsweg 

Vanaf vandaag vinden er in Mol, Dessel en Retie op vier verschillende plaatsen geluidsmetingen plaats. Er zijn plannen om een verbindingsweg aan te leggen tussen de N18 en N118. Daarvoor zijn nog vier verschillende tracés. De geluidsmetingen moeten helpen te bepalen welke het interessantste is.

Mol wil vrachtverkeer meer weren uit de dorpskernen van Sluis, Achterbos en Millegem en uit Hofstede, Martelaren- en Nieuwstraat. Daarom zijn er plannen om een verbindingsweg aan te leggen ter hoogte van het kanaal Bocholt - Herentals tussen de N18 en de N118, de  Turnhoutsebaan en de Retiebaan. Na verschillende informatie- en inspraakrondes, waarbij ook de bewoners inspraak kregen, zijn er vier verschillende tracés overgebleven. 

Stiltegebied vermijden

"Ze lopen allemaal een beetje parallel", zegt schepen voor Mobiliteit André Verbeke. "De plaats waar ze het kanaal kruisen verschilt wat en of ze links of rechts liggen van het kanaal. Als nu zou blijken dat er een stiltegebied is, want op sommige plaatsen is het daar wel heel stil, dan gaan we toch vermijden om daar een autoweg aan te leggen."

De geluidsmetingen vinden plaats op verschillende locaties: ter hoogte van Donk 94 (Mol), van de Geelsebaan 180 (Retie), van de Kastelsedijk 25 (Dessel) en van Boeretangsedreef 81 (Dessel). 

Meest gelezen